Учебни дисциплини 2020-2021

Код ECTSДисциплинаУчебна програмаСеместърКредитиТитуляр
12-401Теория на възпитанието и дидактикаЛинкЗимен6,0проф. д.н. Николай Стоянов Колишев
21-101ПедагогикаЛинкЗимен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-101Езикът на академичната комуникацияЛинкЗимен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-201Английски език ниво А2 – І частЛинкЗимен6,0старши преподавател Димитър Нейчев Ковачев
21-202Английски език ниво А2 – ІІ част ЛинкЛетен6,0старши преподавател Димитър Нейчев Ковачев
21-203Английски език ниво В1.1 – І част ЛинкЗимен6,0старши преподавател Димитър Нейчев Ковачев
21-204Английски език ниво В1.1 – ІІ част ЛинкЛетен6,0старши преподавател Димитър Нейчев Ковачев
21-205Английски език ниво В1.2 – І част ЛинкЗимен6,0старши преподавател Диана Иванова Михайлова
21-206Английски език ниво В1.2 – ІІ част ЛинкЛетен6,0старши преподавател Диана Иванова Михайлова
21-207Английски език ниво В2 – І част ЛинкЗимен6,0старши преподавател Диана Иванова Михайлова
21-208Английски език ниво В2 – ІІ част ЛинкЛетен6,0старши преподавател Диана Иванова Михайлова
21-209Руски език А1 – I частЛинкЗимен6,0преподавател Наталия Веселинова Анастасова
21-210Руски език А1 – II частЛинкЛетен6,0преподавател Наталия Веселинова Анастасова
21-211Руски език А2 – I част ЛинкЗимен6,0преподавател Наталия Веселинова Анастасова
21-212Руски език А2 – II част ЛинкЛетен6,0преподавател Наталия Веселинова Анастасова
21-401Бизнес английски език – І част ЛинкЗимен6,0старши преподавател Адриана Стефанова Сотирова
21-402Бизнес английски език – ІІ част ЛинкЛетен6,0старши преподавател Адриана Стефанова Сотирова
21-403Специализиран английски език: академични умения ЛинкЗимен6,0преподавател Боряна Стоянова Костова-Стамболийска
21-404Специализиран английски език: култура и политика на САЩ и Великобритания ЛинкЗимен6,0преподавател Боряна Стоянова Костова-Стамболийска
21-405Специализиран английски език в сферата на международната сигурност ЛинкЛетен6,0преподавател Боряна Стоянова Костова-Стамболийска
21-406Специализиран английски език в сферата на обществените науки ЛинкЛетен6,0преподавател Боряна Стоянова Костова-Стамболийска
21-407Специализиран английски език за юристи ЛинкЛетен6,0преподавател Адриана Стефанова Сотирова
21-408Специализиран английски език за психолози ЛинкЗимен6,0преподавател Диана Иванова Михайлова
21-409Специализиран английски език за архитекти ЛинкЛетен6,0преподавател Диана Иванова Михайлова
21-410Езикова култура ЛинкЛетен6,0доцент д-р Димитър Радев Маринов
21-411Специализиран руски език: странознание на РусияЛинкЗимен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-412Специализиран руски език: комуникативни умения за презентиране ЛинкЛетен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-413Специализиран руски език в сферата на международната сигурност ЛинкЗимен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-414Специализиран руски език за юристи ЛинкЗимен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-415Специализиран руски език за психолози ЛинкЛетен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-415Специализиран руски език за икономистиЛинкЛетен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
21-417Специализиран английски език за дизайнери ЛинкЛетен6,0професор д-р Галина Николова Шамонина
ФилософияЛетен6,0доцент д-р Бойчо Йорданов Бойчев
23-201Логика ЛинкЗимен6,0доцент д-р Бойчо Йорданов Бойчев
23-202Етика ЛинкЛетен6,0доцент д-р Бойчо Йорданов Бойчев
23-203Естетика ЛинкЛетен6,0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
Естетика и дизайнЛетен3,0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
Академично писане ЛинкЛетен6,0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
СемиотикаЗимен3,0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
31-201СоциологияЛинкЗимен6,0доцент д-р Мария Енчева Петрова
31-401Социална идентичност и социална практикаЛинкЗимен6,0доцент д-р Мария Енчева Петрова
31-402Образование и възпитание в социокултурна средаЛинкЛетен6,0доцент д-р Мария Енчева Петрова
32-101Въведение в психологиятаЛинкЗимен6,0професор д.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова
32-102Психология на възприятиетоЛинкЛетен2,0доцент д-р Петър Кирилов Нешев
32-103Физиологична психологияЛинкЛетен6,0доцент д-р Красимир Кръстев Иванов
32-104Когнитивна психологияЛинкЛетен6,0професор д.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова
32-107Екзистенциална психологияЛинкЛетен6,0професор д-р Людмил Дочев Георгиев
32-202Психология на личносттаЛинкЗимен6,0доцент д-р Силвия Крушкова
32-202Психология на развитиетоЛинкЛетен6,0доцент д-р Ваня Господинова Христова
32-203Експериментална психологияЛинкЛетен6,0асистент д-р Йоанна Михайлова Недялкова
Психологически измерванияЗимен6,0професор д.н. Иван Александров
Методи за събиране, обработка и анализ на данни в психологиятаЛинкЗимен6,0доцент д-р Мила Георгиева
32-209Психология на помагащото поведение ЛинкЛетен6,0доцент д-р Даниела Иванова Карагяурова
32-210Психология на религиитеЛинкЛетен6,0професор д.н. Людмил Дочев Георгиев
Медико-психологична помощЗимен6,0доцент д-р Красимир Кръстев Иванов
32-301ПатопсихологияЛинкЗимен6,0асистент д-р Миглена Кръстева
32-302Социална психология ЛинкЗимен6,0доцент д-р Петър Кирилов Нешев
32-303Диференциална психология ЛинкЗимен6,0асистент д-р Миглена Кръстева
32-304Социални комуникацииЛинкЗимен6,0професор д.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова
32-305Политическа психология ЛинкЗимен6,0доцент д-р Петър Кирилов Нешев
32-306Психопатология ЛинкЛетен6,0професор д.н. Христо Кожухаров
32-307Основи на невропсихологията ЛинкЛетен6,0асистент д-р Миглена Кръстева
32-308Клинична психология ЛинкЗимен6,0доцент д-р Красимир Кръстев Иванов
32-309Психология на кризисаЛинкЗимен6,0професор д-р Риналдо Савов Шишков
32-310Психология на развитието в детско-юношеска възраст ЛинкЛетен6,0доцент д-р Ваня Господинова Христова
32-312Теория и практика на работата с деца в рискЛинкЛетен6,0професор д.н. Николай Стоянов Колишев
32-401Педагогическа психологияЛинкЗимен6,0професор д.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова
32-402Консултативна психология ЛинкЗимен6,0доцент д-р Красимир Кръстев Иванов
32-403Основи на психотерапията ЛинкЗимен6,0доцент д-р Павлина Дамянова
Психофизиология на двигателната активност и спорт8,0доцент д-р Красимир Кръстев Иванов
32-405Организационна психология ЛинкЛетен6,0асистент д-р Йоанна Михайлова Недялкова
32-406Източни философски и психологически теорииЛинкЗимен6,0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
32-409ЕтнопсихологияЛинкЛетен6,0доцент д-р Мария Енчева Петрова
32-410Юридическа психология ЛинкЛетен6,0доцент д-р Петър Кирилов Нешев
32-411Сравнително-културна психологияЛинкЛетен6,0професор д.н. Людмил Дочев Георгиев
32-412Социални взаимоотношения на личносттаЛинкЗимен6,0доцент д-р Даниела Иванова Карагяурова
32-414Психология на манипулацията и социалното влияниеЛинкЛетен6.0доцент д-р Петър Кирилов Нешев
32-415Феноменологична психологияЛинкЗимен6.0доцент д-р Ивайло Илиев Лазаров
36-101Българската народност и държавност (История на българската държава и право – 1 част)ЛинкЗимен6.0професор д.н. Иван Александров Билярски
36-102История на българската държава и право – ІI частЛинкЗимен3.0асистент д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
36-103Обща теоррия на правотоЛинк36-103Зимен10.5доцент д-р Бойка Ивайлова Чернева
36-201Римско частно правоЛинк36-201Летен6.0професор д-р Мария Костова
36-202Българско обичайно правоЛинкЛетен3.0асистент д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
36-203Правна информатикаЛинкЛетен3.0доцент д-р Орлин Стефанов Радев
36-204Социология на правотоЛинкЛетен3.0доцент д-р Орлин Стефанов Радев
Теория на доказванетоЛетен6.0професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
36-301Международно публично правоЛинкЗимен9.0доцент д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
Гражданско право – обща частЗимен13.5професор д-р Иван Русчев Русчев
36-303Конституционно право ЛинкЗимен13.5професор д.н. Георги Петков Близнашки
36-304Административно право и процес ЛинкЗимен15.0доцент д-р Олга Бориславова Борисова
36-510Вещно правоЛинкЛетен7.5професор д.н. Екатерина Илиева Матеева
36-306Наказателно право – обща частЛинкЗимен9.0доцент д-р Юлиана Младенова Матеева
36-307Право на Европейския съюзЛинкЗимен7.5доцент д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
36-503Облигационно право ЛинкЗимен16.5професор д-р Иван Русчев Русчев
36-309Наказателно право – особена частЛинкЛетен9.0 професор д.н. Румен Илиев Марков
36-511Финансово правоЛинкЛетен10.5доцент д-р Надежда Гецова Йонкова
36-311Защита правата на човека ЛинкЛетен4.5професор д.н. Веселин Христов Цанков
36-312Устройство на съдебната власт ЛинкЗимен3.0доцент д-р Емилия Любомирова Сидерова
36-401История на политическите и правни ученияЛинкЗимен3.0професор д.н. Иван Александров Билярски
36-402Учение за държаватаЛинкЗимен3.0професор д.н. Георги Петков Близнашки
36-403Правен режим на защита на класифицираната информацияЛинкЛетен3.0доцент д-р Станислава Ивова Минева
36-404Полицейско право – І частЛинкЛетен3.0доцент д-р Валентин Димитров Тодоров
36-405Правен режим на държавната службаЛинкЛетен3.0доцент д-р Олга Бориславова Борисова
36-406Право на интелектуалната собственостЛинкЛетен3.0доцент д.н. Живко Иванов Драганов
Общинско право, местно самоуправление и местна администрацияЛетен3.0професор д.н. Веселин Христов Цанков
Дипломатическо и консуско правоЗимен3.0асистент д-р Теодора Василева Йовчева
36-409Потребителско правоЛинкЗимен3.0асистент д-р Галина Иванова Николова
36-410Наказателно-изпълнително правоЛинкЗимен3.0професор д.н. Румен Илиев Марков
36-501Семейно и наследствено правоЛинкЗимен10.5професор д.н. Екатерина Илиева Матеева
36-502Търговско право – І частЛинкЗимен9.0доцент д.н. Антон Кирилов Грозданов
36-308Наказателно процесуално правоЛинкЗимен13.5доцент д-р Бойко Илиев Рашков
36-504Търговско право – ІІ частЛинкЛетен7.5доцент д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
36-505Трудово правоЛинкЛетен13.5доцент д-р Станислав Видев Коев
36-506Осигурително правоЛинкЗимен7.5доцент д-р Станислав Видев Коев
36-507Данъчно правоЛинкЗимен7.5доцент д-р Надежда Гецова Йонкова
36-508Гражданскопроцесуално право ЛинкЗимен18.0доцент д-р Таня Панайотова Градинарова
Международно частно правоЛетен10.5доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева
36-305КриминологияЛинкЛетен7.5доцент д-р Валентин Стоянов Недев
36-310КриминалистикаЛинкЛетен7.5професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
36-411Съдебна експертология ЛинкЗимен4.5професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
Международно морско право Летен7.5доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева
36-514НесъстоятелностЛинкЛетен4.5доцент д-р Антон Кирилов Грозданов
36-412Организирана престъпностЛинкЗимен3.0доцент д-р Галина Димитрова Ковачева
36-413Престъпност на непълнолетнитеЛинкЗимен3.0доцент д-р Галина Димитрова Ковачева
36-415Европейско съдебно сътрудничество по наказателни делаЗимен3.0професор д.н. Румен Илиев Марков
36-416Международно разследванеЛинкЗимен3.0доцент д-р Валентин Стоянов Недев
36-417Съдебна медицина ЛинкЗимен3.0професор д-р Добринка Радойнова
36-418Международно наказателно правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Юлиана Младенова Матеева
36-607Информационно правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Орлин Стефанов Радев
36-419Миграционно и бежанско правоЛинкЗимен3.0професор д.н. Веселин Христов Цанков
36-420Международно договорно правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова
36-610Международно търговско правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Антон Кирилов Грозданов
36-611Юридическа техникаЛинкЗимен3.0доцент д-р Бойка Ивайлова Чернева
36-612Застрахователно правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова
36-613Банково правоЛинкЗимен3.0доцент д-р Олга Бориславова Борисова
36-614Нотариално правоЛинкЛетен6.0професор д.н. Екатерина Илиева Матеева
36-615Гражданско-изпълнително правоЛинкЛетен6.0доцент д-р Таня Панайотова Градинарова
37-101Въведение в мениджмънта ЛинкЛетен6.0доцент д-р Велислава Николаева Костова
37-102Въведение в предприемачеството ЛинкЛетен6.0доцент д-р Александра Данкова Парашкевова
37-110Стартиране на собствен бизнесЛинкЗимен6.0доцент д-р Елеонора Николова Танкова
37-201Глобални проблеми и решенияЛинкЗимен6.0доцент д-р Елеонора Николова Танкова
37-202Организация и технология на управлението ЛинкЗимен6.0асистент д-р Павлина Веселинова Ямукова
37-203Административно-правни аспекти на управлението на бизнеса и публичния секторЛинкЗимен6.0доцент д-р Даниела Костадинова Михалева
37-204Бизнес етикаЛинкЛетен6.0доцент д-р Даниела Димитрова Попова
37-205Управление на инвестициитеЛинкЛетен6.0доцент д-р Кремена Георгиева Андонова
37-206Екологичен мениджмънт и екологична политикаЛинкЛетен6.0доцент д-р Иванка Тодорова Банкова
37-207Управление на обществените поръчки и публично-частни партньорстваЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Димитрова Великова
37-208Управление на конфликти в организациитеЛинкЗимен6.0доцент д-р Иванка Тодорова Банкова
37-209Социални иновации и бизнесЛинкЗимен6.0професор д.н. Лоретта Петрова Парашкевова
37-210МаркетингЛинкЗимен6.0доцент д-р Александра Данкова Парашкевова
37-211Основи на публичната администрацияЛинкЗимен6.0доцент д-р Светла Костадинова Михалева
37-212Политики за интегрирано териториално развитиеЛинкЛетен6.0доцент д-р Кремена Георгиева Андонова
37-301Управление на човешките ресурси ЛинкЗимен6.0професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова
37-302Управление на малкия и средния бизнес ЛинкЗимен6.0доцент д-р Даниела Димитрова Попова
37-303Стратегически мениджмънтЛинкЗимен6.0доцент д-р Велислава Николаева Костова
37-304Държавно управление и администрацияЛинкЗимен6.0доцент д-р Светла Костадинова Михалева
37-305Местно самоуправление и регионално развитиеЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Димитрова Великова
37-401Организационно поведениеЛинкЗимен6.0доцент д-р Даниела Димитрова Попова
37-402Управление на променитеЛинкЗимен6.0доцент д-р Елеонора Николова Танкова
37-403Регулиране на икономиката и бизнеса ЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Димитрова Великова
37-404АутсорсингЛинкЛетен6.0доцент Александра Данкова Парашкевова
37-405Коучинг и управлениеЛинкЗимен6.0доцент д-р Велислава Николаева Костова
37-406Управление на качествотоЛинкЗимен6.0доцент д-р Светла Костадинова Михалева
37-407БенчмаркингЛинкЛетен6.0професор д.н. Лоретта Петрова Парашкевова
37-408Административна култураЛинкЛетен6.0доцент д-р Иванка Тодорова Банкова
37-409Риск мениджмънтЛинкЛетен6.0доцент д-р Даниела Костадинова Михалева
37-410Социална политикаЛинкЗимен6.0доцент д-р Кремена Георгиева Андонова
37-411Европейски програми и финансови инициативи на ЕСЛинкЗимен6.0професор д-р Павел Георгиев Павлов
37-412Социално и културно предприемачество ЛинкЗимен6.0доцент д-р Александра Данкова Парашкевова
37-413ЛидерствоЛинкЛетен6.0доцент д-р Велислава Николаева Костова
37-414Противодействие на корупцията. Конфликт на интересиЛинкЗимен6.0доцент д-р Даниела Костадинова Михалева
37-415Управление на културното наследствоЛинкЛетен6.0доцент д-р Даниела Димитрова Попова
37-416Управление на събитиятаЛинкЗимен6.0доцент д-р Елеонора Николова Танкова
37-417Практикум за офис мениджъриЛинкЗимен6.0асистент д-р Павлина Веселинова Ямукова
37-418Теория и организация на социалното осигуряванеЛинкЗимен6.0доцент д-р Анелия Венелинова Пържанова
Социални мрежи в управлението на бизнеса Зимен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
37-420Управление на бизнес процесиЛинкЛетен6.0професор д.н. Лоретта Петрова Парашкевова
37-421Проектна организация и управлениеЛинкЛетен6.0професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова
37-422Бизнес планиранеЛинкЛетен6.0асистент д-р Павлина Веселинова Ямукова
37-423Устойчиво развитие на бизнес организациитеЛинкЛетен6.0професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова
37-424Краудсорсинг и кроудфъндингЛинкЛетен6.0професор д-р Павел Георгиев Павлов
37-425Правна закрила на бизнесаЛинкЛетен6.0доцент д.н. Даниела Костадинова Михалева
37-426Управление на продажбитеЛинкЗимен6.0професор д.н. Лоретта Петрова Парашкевова
37-427Производствен мениджмънт37-427Зимен6.0професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова
37-428Управление и икономика на публичния секторЛинкЗимен6.0доцент д-р Кремена Георгиева Андонова
Институционална система на ЕС Летен6.0доцент д-р Красимир Александров Недялков
37-430Проектно управление в публичния секторЛинкЗимен6.0професор д-р Павел Георгиев Павлов
37-431Приложение на реинжинеринга в административна средаЛинкЛетен6.0доцент д-р Светла Костадинова Михалева
37-432Местна финансова и инвестиционна политикаЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Димитрова Великова
37-433Устойчиво териториално развитие ЛинкЗимен6.0доцент д-р Иванка Тодорова Банкова
37-434Европейски политикиЛинкЛетен6.0доцент д-р Павел Георгиев Павлов
37-435Процес на вземане на решения в ЕСЛинкЛетен6.0доцент д-р Даниела Костадинова Михалева
37-436Политика и публична властЛинкЛетен6.0доцент д-р Калоян Кирилов Смилков
37-437Стратегическо управление в публичния секторЛинкЛетен6.0професор д-р Павел Георгиев Павлов
37-438Връзки с обществеността в административната дейностЛинкЛетен6.0доцент д-р Георги Калагларски
37-439Мениджмънт на строителната фирмаЛинкЛетен3.0професор д-р Снежанка Костадинова Овчарова
38-101Човешкото действие ЛинкЗимен6.0професор д.н. Димитър Канев Канев
38-102Международен бизнесЛинкЛетен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-103Международни маркетингЛинкЛетен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-104Лични финансиЛинкЛетен6.0професор д-р Даниела Бобева
38-105Основи на счетоводствотоЛинкЛетен6.0доцент д-р Ива Банкова Монева
38-106Финансово счетоводство ЛинкЗимен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
38-107Пари и банково делоЛинкЛетен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
38-111Маркетинг на МСБЛинкЗимен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-112Индустриална организацияЛинкЛетен6.0доцент д-р Младен Димитров Тонев
38-201МикроикономикаЛинкЛетен6.0професор д.н. Димитър Канев Канев
38-202МакроикономикаЛинкЗимен6.0доцент д-р Младен Димитров Тонев
38-203Международна икономика ЛинкЛетен6.0професор д-р Емил Спасов Панушев
38-204Европейска икономическа интеграция ЛинкЗимен6.0професор д-р Емил Спасов Панушев
38-205Банково счетоводство ЛинкЛетен6.0доцент д-р Ива Банкова Монева
38-207Бюджетно счетоводство ЛинкЛетен6.0доцент д-р Ива Банкова Монева
38-301Международни финансиЛинкЗимен6.0асистент д-р Радослав Петков Къновски
38-302Финансиране на международната търговия ЛинкЛетен6.0професор д-р Емил Спасов Панушев
38-303Финансов контрол ЛинкЛетен6.0доцент д-р Ива Банкова Монева
38-304Публични финансиЛинкЗимен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
Иновации и дизайн мисленеЗимен6.0доцент д-р Елеонора Николова Танкова
38-401Международен финансов мениджмънт ЛинкЛетен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-402Финансови пазари и инвестиране ЛинкЛетен6.0асистент д-р Радослав Петков Къновски
38-403Международно фирмено сътрудничествоЛинкЛетен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-404Финансова математикаЛинкЗимен6.0асистент д-р Радослав Петков Къновски
38-405Валутно-финансови операции и разплащанияЛинкЗимен6.0професор д-р Емил Спасов Панушев
38-407Сливания и поглъщания в бизнесаЛинкЛетен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-408Цени и ценообразуванеЛинкЗимен6.0доцент д-р Младен Димитров Тонев
38-411Финансови отчети и анализиЛинкЛетен6.0доцент д-р Антон Христов Свраков
38-412Независим финансов одит ЛинкЗимен6.0доцент д-р Антон Христов Свраков
38-413Управленско счетоводствоЛинкЗимен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
38-414Счетоводен софтуерЛинкЛетен6.0доцент д-р Ива Банкова Монева
38-415Застрахователно дело ЛинкЗимен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
38-416Рекламна политика и търговска маркаЛинкЗимен6.0доцент д-р Виржиния Живкова Иванова
38-417ФинансиЛинкЗимен6.0доцент д-р Николина Невинова Грозева
38-419Поведенческа икономикаЛинкЗимен6.0професор д.н. Димитър Канев Канев
38-420Иновационно развитиеЛинкЛетен6.0доцент д-р Снежанка Костадинова Овчарова
41-101Физика ЛинкЗимен3.5доцент д-р Галина Димова Тодорова
41-102Строителна физикаЛинкЗимен4.0доцент д-р Галина Димова Тодорова
41-301Топлопренасяне и термодинамикаЛинкЗимен2.5доцент д-р Галина Димова Тодорова
41-302Биологична и радиационна защитаЛинкЛетен2.5доцент д-р Галина Димова Тодорова
42-101Химия в строителствотоЛинкЛетен2.0доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
42-102Химия на горенетоЛинкЗимен3.0доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
42-301Химия на водатаЛинкЗимен4.5доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
43-301Екология и опазване на околната средаЛинкЗимен2.5доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
43-302Пречистване на природни водиЛинкЗимен10.5доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
43-303Пречистване на отпадъчни водиЛинкЛетен9.0доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
45-101Линейна алгебра и аналитична геометрия ЛинкЗимен5.0доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
45-102Математически анализ – I част ЛинкЗимен5.0доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
45-103Математически анализ – II част >ЛинкЛетен3.5доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
45-104МатематикаЛинкЗимен5.0доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
45-201Математика за компютърни наукиЛинкЗимен6.0доцент д-р Росица Спасова Кузманова-Маринова
45-202СтатистикаЛинкЗимен6.0доцент д-р Росица Спасова Кузманова-Маринова
45-401Приложна математикаЛинкЛетен6.0доцент д-р Росица Спасова Кузманова-Маринова
46-101Дигитални трансформации ЛинкЗимен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-102Програмиране и алгоритми – I частЛинкЛетен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-103Компютърни архитектури и операционни системиЛинкЗимен6.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
46-104Бази данниЛинкЛетен6.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
46-105Програмиране и алгоритми – II частЛинкЗимен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-106Компютърни мрежи и комуникацииЛинкЛетен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-405Програмиране и алгоритми – III частЛинкЛетен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-201Уеб технологииЛинкЗимен6.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
46-202Компютърна графика и анимацияЗимен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-204МултимедияЛинкЛетен6.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
46-205Онлайн позициониране на бизнесаЛинкЛетен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-206Бизнес информационни системиЛинкЗимен6.0професор д.н. Борислав Панайотов Стоянов
46-207Дигитален маркетинг ЛинкЛетен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-301Потребителски интерфейси и използваемостЗимен6.0доцент д-р Галина Димитрова Момчева – Гърдева
46-302Стаж в университета ЛинкЗимен6.0асистент Антонина Иванова Иванова
46-303Микроконтролери ЛинкЛетен6.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
46-305Софтуерно инженерство ЛинкЗимен6.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
Разпределени и облачни изчисленияЗимен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-307Електронни спортове ЛинкЛетен8.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
46-401Криптография ЛинкЗимен6.0професор д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Електронни изданияЗимен6.0професор д-р Росица Спасова Кузманова-Маринова
46-403Киберсигурност ЛинкЛетен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-404Електронен бизнес ЛинкЗимен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-405Интелигентни системи ЛинкЛетен6.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
46-407Анализ на данни ЛинкЗимен6.0професор д.н. Борислав Панайотов Стоянов
46-408Разработка на уеб приложения ЛинкЗимен6.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
46-409Автоматизация на бизнес процеси ЛинкЗимен6.0Антонина Иванова Иванова
46-4103D моделиране и принтиране ЛинкЛетен6.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
46-411Уеб дизайн ЛинкЛетен6.0професор д-р Теодора Иванова Бакърджиева
46-412Разработка на IoT приложения ЛинкЛетен6.0доцент д-р Веселина Георгиева Спасова
51-301Теоретична механика – I част ЛинкЛетен5.5доцент д-р Генчо Христов Паничаров
51-302Съпротивление на материалите – I частЛинкЗимен7.5доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
51-303Теоретична механика – II частЛинкЗимен5.5доцент д-р Генчо Христов Паничаров
51-304Съпротивление на материалите – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
51-305Теоретична механикаЛинкЛетен5.0доцент д-р Генчо Христов Паничаров
51-306Съпротивление на материалитеЛинкЗимен6.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
51-307Машинни елементиЛинкЛетен2.0доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
52-301Приложна електротехника и електроникаЛинкЗимен3.0професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-101Перспективни изображенияЛинкЗимен6.0доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
56-102Изкуството на строителствотоЛинкЛетен6.0професор д.н. Красимир Ениманев
56-103Геодезия за архитектиЛинкЛетен4.0професор д-р Юрий Иванов Дачев
56-104Строителни материали и технологииЛинкЗимен4.0доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
56-105Техническо чертане и CAD-програмиЛинкЛетен3.0гост-преподавател Тихомира Николова Кордон
56-106Приложна математика в строителствотоЛинкЛетен2.5доцент д-р Наташа Стефанова Бакларова
56-107Противопожарно техническо въоръжениеЛинкЛетен4.5д-р Станимир Димитров
56-108Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт – І частЛинкЗимен4.0доцент д-р Огнян Василев Къчев
56-202Безопасни условия на труд в строителствотоЛинкЗимен3.0доцент д-р Татяна Стоянова Стоянова
56-203Правна и нормативна уредба в строителствотоЛинкЛетен3.0доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева
56-206Защита от природни бедствия, катастрофи и пожариЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
56-301Строителна механика за архитекти – I частЛинкЗимен4.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
56-302Геодезия ЛинкЗимен3.0професор д-р Юрий Иванов Дачев
56-303Строителни материали – I частЛинкЗимен3.0доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
56-304Строителна механика за архитекти – II частЛинкЛетен5.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
56-305Сградни инсталации и съоръженияЛинкЛетен4.0доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-306Строителни машиниЛинкЗимен4.5асистент Димитър Георгиев
36-307Стоманобетонни конструкции в архитектуратаЛинкЗимен5.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-308Инженерна геодезияЛинкЛетен4.5професор д-р Юрий Иванов Дачев
56-309Инженерна геология и хидрогеологияЛинкЛетен4.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-310Строителни материали – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
56-311Пожарна безопасност и противопожарна защитаЛинкЛетен3.0професор д-р Георги Коев Ботев
56-312Строителни изолацииЛинкЗимен6.0доцент д-р Галина Димова Тодорова
56-312Строителна статика – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
56-314Земна механика и фундиране – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Иван Желев Павлов
56-315Стоманобетон – I частЛинкЗимен9.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-316Теория на еластичността и пластичносттаЛинкЗимен4.5доцент д-р Иван Желев Павлов
56-317Хидравлика и ВиКЛинкЗимен4.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-318Строителна статика – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
56-319Земна механика и фундиране – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Иван Желев Павлов
56-320Стоманобетон – II частЛинкЛетен7.5доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-321Дървени и пластмасови конструкцииЛинкЛетен6.0асистент д-р Николай Ангелов Кузманов
56-322Съвременни методи за проектиране – I частЛинкЛетен3.0Владимир Матуски
56-323Пътно и ЖП строителствоЛинкЛетен4.0доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-324Стоманени конструкции – І част ЛинкЗимен8.0доцент д-р Иван Желев Павлов
56-325Стоманобетонни конструкцииЛинкЗимен11.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-326Технология на строителствотоЛинкЗимен8.0доцент д-р Офелия Лазова
56-327Съвременни методи за проектиране – II частЛинкЗимен3.0Владимир Матуски
56-328Устойчивост и динамика на строителните конструкции ЛинкЗимен6.0професор д.н. Константин Казаков
56-329Стоманобетонни мостове ЛинкЛетен6.0доцент д-р Иван Желев Павлов
56-330Стоманени конструкции – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Иван Желев Павлов
56-331Антисеизмично строителствоЛинкЛетен9.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-332Организация и управление на строителствотоЛинкЛетен7.5доцент д-р Дария Милчева Михалева
Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителствотоЛетен3.5Георги Самарджиев
56-334Преддипломен стажЛинкЛетен3.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-335СтоманобетонЛинкЗимен6.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-336Транспортни системиЛинкЗимен3.5асистент д-р Николай Пашов
56-337Хидрология и хидравликаЛинкЗимен3.5доцент д-р Генчо Христов Паничаров
56-338Градско движение и улициЛинкЛетен7.5доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
56-339Дървени конструкции и дървени мостовеЛинкЛетен4.5асистент д-р Николай Ангелов Кузманов
56-340Организация и безопасност на пътното движениеЛинкЛетен2.0Димитър Петков
56-341Проектиране на пътища и възлиЛинкЛетен9.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
56-342Стоманени конструкцииЛинкЗимен4.5доцент д-р Иван Желев Павлов
56-343Стоманобетонни конструкции и съоръженияЛинкЗимен6.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-344Технология на транспортното строителствоЛинкЗимен3.0доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
56-345Транспортни тунелиЛинкЗимен8.0доцент д-р Валентин Манчев
56-346Аеродрумно строителствоЛинкЗимен5.5доцент д-р Валентин Манчев
56-347Проектиране и строителство на железопътни линииЛинкЗимен6.5доцент д-р Евгения Владимирова Ракитина-Куреши
56-348Строителство на пътищаЛинкЛетен11.0доцент д-р Валентин Манчев
56-349Поддържане и реконструкция на пътищаЛинкЛетен7.5доцент д-р Валентин Манчев
56-350Стоманобетон и стоманобетонни конструкцииЛинкЗимен9.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-351Пожарна безопасност на сгради и съоръжения – общ курсЛинкЛетен3.0професор д-р Георги Коев Ботев
56-352Хидравлика – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Генчо Христов Паничаров
56-353Хидравлика – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Генчо Христов Паничаров
56-354Инженерна хидрологияЛинкЛетен4.5доцент д-р Генчо Христов Паничаров
56-355Помпи и помпени станцииЛинкЛетен5.5Петя Петрова
56-356Стоманени и дървени конструкцииЛинкЛетен6.0асистент д-р Николай Ангелов Кузманов
56-357Технология и организация на строителствоЛинкЗимен3.0доцент д-р Офелия Лазова
56-358Водоснабдяване и канализация на сгради ЛинкЗимен7.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-359Антисеизмично строителство за архитектиЛинкЛетен4.5доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-360Технология и организация на ВиК строителствоЛинкЗимен7.0доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-361Пожарогасителни инсталацииЛинкЗимен1.5професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-362Автоматизация на ВиК системиЛинкЗимен2.5доцент д-р Генчо Христов Паничаров
56-363Канализация на населени местаЛинкЛетен9.0доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-364Пожарна безопасност на сгради и съоръженияЛинкЛетен5.5професор д-р Георги Коев Ботев
56-365Експлоатация на ВиК системиЛинкЛетен4.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-366Водоснабдяване на населени местаЛинкЛетен7.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-367Противопожарно проектиранеЛинкЛетен5.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-368Строителни материали и състоянието им при пожарЛинкЛетен6.0доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
56-369Развитие на пожаритеЛинкЛетен7.5доцент д-р Симеон Радулов
56-370Организация и управление на ПБ в строителствотоЛинкЛетен4.5Тихомир Тотев
56-371Противопожарни машиниЛинкЗимен5.0асистент д-р Али Джавид Чакър
56-372Строителна механика ЛинкЗимен4.5доцент д-р Нели Димитрова Тризлова
56-373Производствена и противопожарна автоматикаЛинкЗимен5.0професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-374Комуникационни и информационни системи в ПБЗНЛинкЗимен3.0професор д-р Георги Коев Ботев
56-375Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкцииЛинкЗимен6.0доцент д-р Дария Милчева Михалева
56-376Хидравлика и противопожарно водоснабдяванеЛинкЗимен7.5доцент д-р Анета Йорданова Георгиева
56-377Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт – ІI частЛинкЗимен4.0доцент д-р Огнян Василев Къчев
56-378Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уредиЛинкЛетен7.5професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-379Противопожарна тактика – І част ЛинкЛетен9.0доцент д-р Симеон Радулов
56-380Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси ЛинкЛетен9.0професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-381Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с общественосттаЛинкЛетен2.5Красимир Шотаров/Илко Тодоров
56-382Техника на безопасност в ПБЗНЛинкЛетен2.0асистент д-р Али Джавид Чакър
56-383Противопожарна тактика – ІІ частЛинкЗимен9.0доцент д-р Симеон Радулов
56-384Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации ЛинкЗимен5.0професор д-р Стефан Недялков Терзиев
56-385Аварийно-спасителна техника ЛинкЗимен4.5доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
56-386Пожарна безопасност на обектиЛинкЗимен4.5професор д-р Георги Коев Ботев
56-387Пожаро-техническа експертизаЛинкЛетен5.0професор д-р Георги Коев Ботев
56-388Аварийно-спасителна тактикаЛинкЛетен7.5доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
56-401Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуацииЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
Човек и архитектурна среда Летен6.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-102Архитектурна композицияЛинкЗимен3.5доцент д-р Пламен Петров Петров
57-103Рисуване и моделиране – І частЛинкЗимен2.0доцент д-р Николай Добриянов Нинов
57-104Истoрия на архитектурата – I частЛинкЛетен3.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
Техническо чертанеЛетен2.0Боряна Владимирова Ножарова
57-106Рисуване и моделиране – II част57-106Летен2.0доцент д-р Николай Добриянов Нинов
Дигитални средства за проектиране I – AutoCADЛетен3.0Петър Стефанов
57-108Практика История на архитектуратаЛинкЛетен3.0асистент д-р Жечка Великова Илиева
57-109Структурна комбинаторикаЛинкЗимен3.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
57-110История на дизайнa ЛинкЛетен3.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
Композиция на визуалните изкустваЗимен3.0доцент Николай Добриянов Нинов
57-113Компютърно проектиранe II – AutoCADЛинкЛетен4.5Петър Николаев Николов
57-115Средства за графичен дизайн I – Corel Draw ЛинкЗимен6.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-116Средства за графичен дизайн II – PhotoShop ЛинкЗимен6.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-117История на изкуството на XX векЛинкЛетен3.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
57-118ЦветознаниеЛинкЛетен3.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
57-119Дизайн, материали и технологии ЛинкЛетен4.5доцент д-р Росица Веселинова Петкова-Слипец
Компютърно проектиранe I – 3D StudioMAXЛетен6.0Лъчезар Костов
57-121Средства за графичен дизайн III – InDisegn 57-121Летен3.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
Въведение в архитектурно проектиранеЛетен5.0д-р Радост Стаменова Райновска
57-123Фотография в дизайнаЛинкЛетен2.0д-р Христо Димитров Топчиев
57-301Истoрия на архитектурата – II частЛинкЗимен3.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
57-302Сградостроителство – I частЛинкЗимен6.0Десислава Ангелова Христова
57-303Архитектурна перспективаЛинкЗимен6.0Стефан Радков
57-304Ландшафтна архитектураЛинкЗимен3.5Ивелина Радилова
57-305Рисуване и моделиране – III частЛинкЗимен2.0доцент Николай Добриянов Нинов
57-306Дигитални средства за проектиране II – ArchiCADЛинкЗимен3.0Петър Николаев Николов
57-307Средства за графичен дизайн ЛинкЗимен2.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-308Архитектурна практика – I частЛинкЗимен3.0Десислава Ангелова Христова
57-309История на архитектурата – III частЛинкЛетен3.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
57-310Сградостроителство – II частЛинкЛетен7.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-311Жилищни сгради и комплекси – I частЛинкЛетен8.0професор д-р Александър Димитров Слаев
57-312Архитектурни конструкции – I частЛинкЛетен5.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-313Дигитални средства за проектиране III- RevitЛинкЛетен3.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
Архитектурна практика – II частЛетен3.0д-р Христо Димитров Топчиев
57-315История на градоустройството ЛинкЗимен3.0професор д-р Александър Димитров Слаев
57-316Жилищни сгради и комплекси – II частЛинкЗимен9.5професор д-р Александър Димитров Слаев
57-317Производствени сгради и комплекси – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-318Интериорен дизайнЛинкЗимен7.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-319Икономикс на урбанистичното и регионалното развитие ЛинкЗимен4.0професор д-р Александър Димитров Слаев
57-320МакетиранеЛинкЗимен2.0Стефан Радков
57-321Съвременна архитектураЛинкЛетен3.0асистент д-р Жечка Великова Илиева
57-322Производствени сгради и комплекси – II частЛинкЛетен8.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-323Градоустройство – I частЛинкЛетен8.5професор д.н. Атанас Димитров Ковачев
57-324Социология на архитектурата и градоустройствотоЛинкЛетен5.5професор д-р Александър Димитров Слаев
57-325Архитектурни конструкции – II частЛинкЛетен3.5доцент д-р Пламен Петров Петров
57-326Портфолио и презентацияЛинкЗимен3.0Петър Николаев Николов
57-327СградостроителствоЛинкЗимен3.5Десислава Ангелова Христова
Компютърно проектиране III – 3D StudioMAXЗимен3.5Лъчезар Костов
57-329Дизайн за архитектурна среда – детайлиЛинкЛетен3.5д-р Христо Димитров Топчиев
57-330Интериорен детайл – проектЛинкЛетен7.5Десислава Ангелова Христова
57-331Експозиционен дизайнЛинкЗимен4.5доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-332Мебелен дизайн ЛинкЗимен3.5доцент д-р Янчо Генчев Генчев
57-333Технология в мебелното производствоЛинкЗимен3.0доцент д-р Янчо Генчев Генчев
57-334Визуално комуникационни знациЛинкЗимен1.5доцент Николай Добриянов Нинов
57-335Дизайн от рециклирани материали – проектЛинкЗимен3.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-336История на интериораЛинкЗимен1.5доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
57-337Преддипломен интериорен проект ЛинкЛетен8.0д-р Доника Кирова
Дигитално моделиране и параметричен дизайн – проектЛетен5.0д-р Христо Димитров Топчиев
Основни понятия на визуалния езикЗимен4.0доцент Николай Добриянов Нинов
57-340Средства за графичен дизайн IV – IllustratorЛинкЗимен6.0Виктор Петков Петков
57-341Корпоративен дизайн – I частЛинкЛетен10.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-342Корпоративен дизайн – II частЛинкЗимен7.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
Корпоративен дизайн – III частЛетен4.5д-р Силвия Сълкова
57-344Преддипломен проект ЛинкЛетен8.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
57-345Общодостъпна средаЛинкЛетен2.0Боряна Владимирова Ножарова
57-401Съвременни проблеми в архитектурната практикаЛинкЗимен3.0д-р Христо Димитров Топчиев
57-402Високи сградиЛинкЛетен3.0професор д-р Александър Димитров Слаев
57-403Устойчива архитектураЛинкЗимен3.0доцент д-р Пламен Петров Петров
57-404Многофункционални сгради и комплексиЛинкЗимен3.0д-р Радост Стаменова Райновска
57-405Ландшафтно устройство и зелени зониЛинкЛетен3.0д-р Ивелина Радилова
57-406ЕргономияЛинкЛетен3.0д-р Владимир Колев
57-407Проектиране на пасивни сградиЛинкЛетен3.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-408Проектна документация и бюджетЛинкЛетен3.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-409Градско управлениеЛинкЛетен3.0Петър Диков
57-501История на българската архитектураЛинкЗимен6.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
57-502Градоустройство – II частЛинкЗимен9.5професор д.н. Атанас Димитров Ковачев
57-503Обществени сгради и комплекси – I частЛинкЗимен6.5д-р Радост Стаменова Райновска
57-504Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиранеЛинкЗимен3.0Петър Николаев Николов
57-505Ценообразуване в строителствотоЛинкЗимен3.0доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-506Опазване на архитектурното наследство ЛинкЛетен5.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
57-507Обществени сгради и комплекси – II частЛинкЛетен8.0д-р Радост Стаменова Райновска
57-508Реконструкция на сградиЛинкЛетен6.0Драгомир Йосифов
57-509Въведение в устройственото планиранеЛинкЛетен4.5професор д-р Александър Димитров Слаев
Преддипломен проект – ГрадоустройствоЗимен8.5професор д.н. Атанас Димитров Ковачев
57-511Преддипломен проект – Жилищни сгради ЛинкЗимен8.5професор д-р Александър Димитров Слаев
57-512Преддипломен проект – Производствени сградиЛинкЗимен8.5доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-513Строително-информационно моделиране (BIM)ЛинкЗимен3.5доцент д-р Цвета Ангелова Жекова
57-514Преддипломен проект – Обществени сградиЛинкЛетен8.5д-р Радост Стаменова Райновска
57-515Преддипломен проект – Опазване на архитектурното наследствоЛинкЛетен8.5доцент д-р Красимира Захариева Вачева
57-516Дизайн за архитектурна средаЛинкЛетен7.0доцент д-р Красимира Захариева Вачева
Дигитално моделиране и производствоЛетен5.0д-р Христо Димитров Топчиев
Практика Дигитално моделиране и параметричен дизайнЛетен3.0д-р Христо Димитров Топчиев
Професионална преддипломна практика 6.0професор д-р Атанас Димитров Ковачев
Физическа култура и спорт 10.0доцент д-р Огнян Василев Къчев
Физическа активност 8.0доцент д-р Огнян Василев Къчев
82-101Великите шедьоври ЛинкЛетен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-102Моден дизайн – I частЛинкЗимен12.0Виктор Петков Петков
82-103Рисуване и перспективаЛинкЗимен6.0доцент Николай Добриянов Нинов
82-104Технология на облеклотоЛинкЗимен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-105Цветознание и комбинаторикаЛинкЗимен6.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-105История на модата ЛинкЛетен6.0Албена Свещарова
82-107Конструиране на облеклоЛинкЛетен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-108Живопис и визуални изкустваЛинкЗимен6.0д-р Доника Кирова
82-109Дизайн на опаковкаЛинкЛетен3.5доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-110Рекламна пластикаЛинкЛетен2.0доцент Николай Добриянов Нинов
82-201ЖивописЛинкЛетен6.0д-р Доника Кирова
82-202Текстилно материалознаниеЛинкЛетен6.0Людмила Начева
82-203Компютърно проектиране (Corel Draw, Photoshop)ЛинкЛетен6.0Виктор Петков Петков
82-204Дизайн на аксесоариЛинкЗимен6.0Виктор Петков Петков
82-205ФотографияЛинкЗимен6.0Пабло Ромеро
82-206ПрогнозиранеЛинкЗимен6.0Савка Казаларска
82-207Дизайн мениджмънтЛинкЗимен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-208Реклама в модната индустрияЛинкЛетен6.0Виктор Петков Петков
82-301История на изкуствотоЛинкЗимен6.0професор д-р Владимир Иванов
82-302Моден дизайн – II частЛинкЗимен12.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-303Ателие изработване на облекло – I частЛинкЛетен6.0Диана Игнатова Митева
82-304Моделиране на облекло – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-305Моден дизайн и стайлинг – I частЛинкЗимен12.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-306Ателие изработване на облекло – II частЛинкЛетен6.0Диана Игнатова Митева
82-307Моделиране на облекло – II частЛинкЛетен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-308Моден дизайн и стайлинг – II частЛинкЗимен12.0доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-309История на графичния дизайнЛинкЗимен1.5доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-310Шрифт и типография – I частЛинкЗимен6.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
Оформление на страницаЗимен4.0доцент Николай Добриянов Нинов
82-312Илюстрация – I частЛинкЗимен4.5доцент Николай Добриянов Нинов
82-313Шрифт и типография – II частЛинкЛетен6.0доцент Антоанета Димитрова Радоева
82-314Лого и акциденцияЛинкЛетен4.5професор Тодор Тачев
82-315Плакат и билбордЛинкЛетен4.5доцент д-р Дияна Костадинова Пенева-Сотирова
82-316WEB дизайн I (Техники на програмиране)ЛинкЗимен7.0Виктор Петков Петков
82-317Шрифтово изкуство 2DЛинкЗимен2.5Кирил Златков
82-318Илюстрация – II частЛинкЗимен2.5Димитър Трайчев
82-319Дизайн на електронни изданияЛинкЗимен2.5доцент Антоанета Димитрова Радоева
82-320WEB дизайн – II частЛинкЛетен2.5Виктор Петков Петков
82-321РекламаЛинкЛетен2.5доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-322КалиграфияЛинкЛетен2.5Димитър Трайчев
82-401ИлюстрацияЛинкЗимен6.0Виктор Петков Петков
82-402МулажЛинкЗимен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-403Портфолио ЛинкЗимен6.0Виктор Петков Петков
82-404Адресно проектиране на облеклоЛинкЛетен6.0Савка Казаларска
82-405Иновации в модата и текстилаЛинкЗимен6.0Албена Свещарова
82-406Сценичен костюмЛинкЛетен6.0доцент д-р Капка Йорданова Манасиева
82-407Текстилен дизайнЛинкЗимен6.0Ивелина Иванова
82-408Стил и дрескодЛинкЛетен6.0Албена Свещарова
83-101Хореографска композиция и режисура – I частЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-102Български танцов фолклор теория и практика – I частЛинкЗимен6.0асистент д-р Ивайло Петров Иванов
83-103Хореографска композиция и режисура – II частЛинкЗимен12.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
83-102Български танцов фолклор теория и практика – II част ЛинкЗимен12.0асистент д-р Ивайло Петров Иванов
83-105Теория на музиката и солфеж ЛинкЗимен6.0професор д-р Константин Божилов Кукушев
83-106Български екзерсис ЛинкЗимен6.0асистент д-р Ивайло Петров Иванов
83-107Обработка на танцов фолклорЛинкЛетен6.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
83-108Съврененни танцови техники – I частЛинкЗимен6.0асистент Теодора Станева
83-109Съвременни танцови техники – II част ЛинкЗимен12.0асистент Теодора Станева
83-110Основи на класическия танц екзерсисЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-111Класически танциЛинкЛетен6.0асистент Биляна Георгиева
83-201Актьорско майсторствоЛинкЗимен6.0професор Петър Илиев Ангелов
83-202Двигателна култураЛинкЗимен8.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
83-203Българска народна музика ЛинкЛетен6.0професор д-р Константин Божилов Кукушев
83-204История на театъраЛинкЛетен6.0Теодора Станева
83-205Характерни танциЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-206Исторически танциЛинкЛетен6.0Теодора Станева
83-207СтепЛинкЗимен6.0асистент Георги Пейчев
83-301Хореографска композиция и режисура – III частЛинкЗимен18.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-302Методика на обучението по танцово изкуство 83-302Зимен18.0асистент д-р Ивайло Петров Иванов
83-303Хореографска композиция и режисура – IV частЛинкЗимен14.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
Изграждане на хореографски репертоарЛинкЗимен6.0професор Петър Илиев Ангелов
83-305Анализ на танцовите формиЛинкЗимен6.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
83-401История на танцаЛинкЗимен6.0професор Петър Илиев Ангелов
83-402Българска композиторска школаЛинкЗимен6.0професор д-р Константин Божилов Кукушев
83-403История и образци на българската народна хореографияЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-404История на българския балетЛинкЛетен6.0професор Петър Илиев Ангелов
83-405Музикална драматургияЛинкЗимен6.0професор д-р Константин Божилов Кукушев
83-406ПантомимаЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-407ЕтнографияЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-408Културни политикиЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-409Фолклорни експедицииЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-410Спортни и състезателни танциЛинкЗимен6.0доцент д-р Златин Костов
83-411Съвременен танцов театър ЛинкЛетен6.0доцент д-р Катя Гинева Кайрякова
83-412Контактна импровизацияЛинкЛетен6.0Теодора Станева
83-413Сценично оформлениеЛинкЛетен6.0професор Петър Илиев Ангелов
83-414Танцова импровизацияЛинкЛетен6.0доцент д-р Мария Петрова Кърджиева
83-415Модерни танцови техникиЛинкЛетен6.0асистент Теодора Станева
91-101Правото на сигурност ЛинкЛетен6.0професор д-р Петър Георгиев Христов
91-102Анализ и контрол на рискаЛинкЗимен6.0доцент д-р Анелия Тодорова Ненова
91-103История и теория на обществената сигурностЛинкЛетен6.0професор д.н. Стефан Ангелов Симеонов
91-104Спорт-лична защитаЛинк 8.0доцент д-р Огнян Василев Къчев
91-201Теория на управлениетоЛинкЗимен3.0доцент д-р Мария Димитрова Лечева
91-202Защита на културното наследствоЛинкЗимен3.0доцент д-р Галина Великова Милева
91-203Въведение в професиятаЛинкЗимен3.0асистент д-р Веселин Николаев Колев
91-204Информационна сигурностЛинкЛетен3.0доцент д-р Галина Великова Милева
91-205Полицейско право ІІЛинкЛетен3.0доцент д-р Валентин Димитров Тодоров
91-301Екологична сигурностЛинкЗимен4.5доцент д-р Анелия Тодорова Ненова
91-302Противодействие на тероризмаЛинкЛетен4.5доцент д-р Станислава Ивова Минева
91-303Основи на информационно-аналитичната дейностЛинкЛетен6.0доцент д-р Галина Великова Милева
91-304Теория на разузнаването и контраразузнаванетоЛинкЛетен6.0доцент д-р Станислава Ивова Минева
91-305Управление на знанието в сферата на сигурносттаЛинкЛетен4.5доцент д-р Галина Великова Милева
91-306Теория на ОИДЛинкЛетен4.5асистент д-р Веселин Николаев Колев
91-307ОИД на криминалната престъпностЛинкЛетен3.0асистент д-р Веселин Николаев Колев
91-401Управление на службите за сигурностЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Димитрова Лечева
91-402Управление на силите и средствата при кризиЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
91-403Защита на критичната инфраструктураЛинкЛетен4.5доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
91-404Разузнавателна защита на конституционния редЛинкЗимен6.0професор д-р Петър Георгиев Христов
91-405Противодействие на разузнавателно-информационната дейностЛинкЗимен6.0професор д-р Валери Христов Христов
91-406Безопасност при пожари, аварии и бедствияЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
91-407Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофиЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
91-408Безопасност на сгради и обектиЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
91-409Оценка на рискаЛинкЗимен3.0доцент д-р Анелия Тодорова Ненова
91-410Кризи от неконвенционален характерЛинкЗимен3.0доцент д-р Анелия Тодорова Ненова
91-411Управление на корпоративната сигурностЛинкЗимен3.0доцент д-р Мария Димитрова Лечева
91-412Защита на личните данниЛинкЗимен3.0доцент д-р Станислава Ивова Минева
91-413Правен режим на частната охранителна дейностЛинкЗимен3.0доцент д-р Валентин Димитров Тодоров
Дигитални технологии в криминалистикатаЗимен3.0професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
91-415Управление на полициятаЛинкЗимен6.0доцент д-р Мария Димитрова Лечева
Въведение в криминалистикатаЛетен4.5професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
91-417Охрана на обществения редЛинкЗимен4.5доцент д-р Валентин Димитров Тодоров
Криминалистическа техника и тактикаЗимен9.0професор д.н. Йонко Димитров Кунчев
91-419Граничен контролЛинкЗимен3.0доцент д-р Мария Димитрова Лечева
91-420История на полициятаЛинкЗимен3.0професор д.н. Стефан Ангелов Симеонов
91-421Организация и управление на евакуациятаЛинкЗимен3.0доцент д-р Стефко Димитров Бурджиев
Противодействие на киберпрестъпносттаЗимен3.0доцент д-р Галина Великова Милева
Специални разузнавателни средстваЛетен4.5професор д-р Валери Христов Христов
Методика на разследване на престъплениятаЛетен5.5доцент д-р Валентин Стоянов Недев
91-426Туризъм, алпинизъм, ориентиране, планинско спасяване и оцеляване в екстремални ситуацииЛинкЗимен1.5доцент д-р Огнян Василев Къчев
91-427Стаж в обекти от критичната инфраструктура на Република БългарияЛинкЗимен1.5доцент д-р Огнян Василев Къчев
91-428Стаж в държавни и частни структури по сигурностЛинкЗимен1.5доцент д-р Огнян Василев Къчев