Магистърски след висше образование

ФАКУЛТЕТ "Социални, стопански и компютърни науки"

Професионално направление "Администрация и управление"

Професионално направление
"Икономика"

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Професионално направление "Психология"

Юридически факултет

Професионално направление "Национална сигурност"

Съдебни криминалистически експертизи (З) BG

Съдебни икономически експертизи (З) BG

Съдебни компютърно-технически експертизи (З) BG

Съдебни пожаро-технически експертизи (З) BG

Съдебни психологически експертизи (З) BG

Съдебни строително-технически експертизи (З) BG

Съдебни компютърни автотехнически експертизи

Международно право и сигурност (З) BG/ENG/RU

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Професионално направление "Изобразително изкуство"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"