Графичен дизайн

Учебен План за: випуск 2021-2022 ,  випуск 2023

Квалификационна Характеристика: випуск 2021-2022,  випуск 2023