ДисциплиниКодУчебна програма
12-401Теория на възпитанието и дидактикаlink
12-411Педагогикаlink
21-101Академична комуникация и етикаlink
21-102Езикът на академичната комуникацияlink
21-201Английски език ниво А2 - І частlink
21-202Английски език ниво А2 – ІІ частlink
21-203Английски език ниво В1.1 – І частlink
21-204Английски език ниво В1.1 – ІІ частlink
21-205Английски език ниво В1.2 – І частlink
21-206Английски език ниво В1.2 – ІІ частlink
21-207Английски език ниво В2 – І частlink
21-208Английски език ниво В2 – ІІ частlink
21-209Руски език А1 - I частlink
21-210Руски език А1 - II частlink
21-211Руски език А2 - I частlink
21-212Руски език А2 - II частlink
21-401Бизнес английски език – І частlink
21-402Бизнес английски език – ІІ частlink
21-403Специализиран английски език: академични уменияlink
21-404Специализиран английски език: култура и политика на САЩ и Великобританияlink
21-405Специализиран английски език в сферата на международната сигурностlink
21-406Специализиран английски език в сферата на обществените наукиlink
21-407Специализиран английски език за юристиlink
21-408Специализиран английски език за психолозиlink
21-409Специализиран английски език за архитектиlink
21-410Езикова култураlink
21-411Специализиран руски език: странознание на Русияlink
21-412Специализиран руски език: комуникативни умения за презентиранеlink
21-413Специализиран руски език в сферата на международната сигурностlink
21-414Специализиран руски език за юристиlink
21-415Специализиран руски език за психолозиlink
21-416Специализиран руски език за икономистиlink
21-417Специализиран английски език за дизайнериlink
23-201Логикаlink
23-202Етикаlink
23-203Естетикаlink
23-206Философияlink
23-301Естетика и дизайн
23-401Академично писанеlink
23-402Семиотика
31-201Социологияlink
31-401Социална идентичност и социална практикаlink
31-402Социалнопсихологически аспекти на образованиетоlink
31-701Социални организации, култура и идентичностlink
32-101Въведение в психологиятаlink
32-102Психология на възприятиетоlink
32-103Физиологична психологияlink
32-104Когнитивна психологияlink
32-107Екзистенциална психологияlink
32-201Психология на личносттаlink
32-202Психология на развитиетоlink
32-203Експериментална психологияlink
32-204Психологически измервания
32-210Психология на религиитеlink
32-211Медико-психологична помощlink
32-301Патопсихологияlink
32-302Социална психологияlink
32-303Диференциална психологияlink
32-304Социални комуникацииlink
32-305Политическа психологияlink
32-306Психопатологияlink
32-307Основи на невропсихологиятаlink
32-308Клинична психологияlink
32-309Психология на кризисаlink
32-310Психология на развитието в детско-юношеска възрастlink
32-312Теория и практика на работата с деца в рискlink
32-313Позитивна психологияlink
32-401Педагогическа психологияlink
32-402Консултативна психологияlink
32-405Организационна психологияlink
32-406Източни философски и психологически теорииlink
32-409Етнопсихологияlink
32-410Юридическа психологияlink
32-411Сравнително-културна психологияlink
32-412Социални взаимоотношения на личносттаlink
32-414Психология на манипулацията и социалното влияниеlink
32-415Феноменологична психологияlink
32-701Практикуми и тренинги под супервизияlink
32-702Психология на здраветоlink
32-703Генерализирани разстройства на развитиетоlink
32-704Психодиагностика на развитиетоlink
32-705Развитие на лидерски качества и уменияlink
32-706Развитие на междуличностните отношения през жизнения пътlink
32-708Етика на семейните отношения и моралното развитие на личносттаlink
32-709Полови роли и полова идентичностlink
32-710Комуникативни техники от психодрамата в консултиранетоlink
32-711Кризите в психосоциалното развитие на личносттаlink
32-712Психофизиология на двигателната активност и спортlink
32-713Учебна практика
32-714Подходи и направления в психологичното консултиранеlink
32-715Подходи и направления в психотерапиятаlink
32-716Психопатология и психофармакологияlink
32-717Психиатрия и клинична психологияlink
32-718Невропсихология и психогенетикаlink
32-719Психодиагностика в клиничната практикаlink
32-720Психосоматикаlink
32-721Психологично консултиране на деца и юношиlink
32-722Семейно консултиранеlink
32-723Учебна практика
32-724Критическо мислене в научното познаниеlink
32-725Съзнателно и несъзнавано в човешките взаимоотношенияlink
32-726Манипулации и групови отношенияlink
32-727Лидерство в организацията. Модели на вземане на решенияlink
32-728Комуникативни стратегии в приложната психологияlink
32-729Психологични позитивни интервенцииlink
32-730Психология на онлайн-комуникацията. Киберпсихологияlink
32-732Учебна практика
32-733Въведение в позитивната психологияlink
32-734Позитивни психологични интервенцииlink
32-735Резилиънс и оптимално функциониранеlink
32-736Стрес и стратегии за справяне. Посттравматично израстванеlink
32-737Психично благополучие в жизнените циклиlink
32-738Силни страни. Класификации. Програми за развитиеlink
32-739Самоконтрол и самооценка в жизнените циклиlink
32-740Позитивна психотерапияlink
32-741Семейни отношенияlink
32-742Родителска компетентност: оценка и програми за развитиеlink
32-743Практика
32-744Психология на управлениетоlink
32-801Семейна психотерапия и консултиранеlink
32-802Девиантно поведение и правна закрила на ненавършили пълнолетие лицаlink
32-803Социална идентичност на индивиди, семейство, групиlink
32-804Културни модели на нормалното и патологичното
32-805Глобален стрес и консултиране
32-806Управление на проекти в социалната сфера
32-807Естетическо и художествено формиране на личносттаlink
32-809Поведенческа медицинаlink
32-811Позитивна психологияlink
32-812Психологични съдебни експертизиlink
32-814Професионална етикаlink
32-815Управленческо консултиране
32-816Методи на изследване в приложната психологияlink
32-817Социални взаимодействия и работа в екипlink
32-818Приложна психология и социална практика
32-820Психология на маркетинга, реклама и ПРlink
32-821Психологически предиктори на трудовата дейностlink
33-250Международни организацииlink
36-101Българската народност и държавностlink
36-102История на държавата и правотоlink
36-103Обща теория на правотоlink
36-104Решаване на конфликти с помощта на изкуствен интелектlink
36-105Въведение в общата теория на правотоlink
36-106Решаване на конфликти с помощта на изкуствен интелект (разширен курс)link
36-201Римско частно правоlink
36-202Българско обичайно правоlink
36-203Правна информатикаlink
36-204Социология на правотоlink
36-205Теория на доказванетоlink
36-206Академично писанеlink
36-207Римско частно правоlink
36-208Теория на доказванетоlink
36-210Социология на правотоlink
36-301Международно публично правоlink
36-302Гражданско право - обща частlink
36-303Конституционно правоlink
36-304Административно право и процесlink
36-305Криминологияlink
36-306Наказателно право - обща частlink
36-307Право на Европейския съюзlink
36-308Наказателнопроцесуално правоlink
36-309Наказателно право - особена частlink
36-310Криминалистикаlink
36-311Защита правата на човекаlink
36-312Устройство на съдебната властlink
36-313Организация на правосъдието и правозащитните организацииlink
36-314Правен режим на здравеопазванетоlink
36-315Правен режим на обществените поръчкиlink
36-316Административно правоlink
36-317Административен процесlink
36-318Защита правата на човекаlink
36-319Право на Европейския съюзlink
36-320Гражданско право - обща частlink
36-321Международно публично правоlink
36-323Конституционно правоlink
36-324Наказателно право - обща частlink
36-325Наказателно право - особена частlink
36-401История на политическите и правни ученияlink
36-402Учение за държаватаlink
36-403Правен режим на защита на класифицираната информацияlink
36-404Полицейско право - І частlink
36-405Правен режим на държавната службаlink
36-406Право на интелектуалната собственостlink
36-407Общинско право, местно самоуправление и местна администрацияlink
36-408Дипломатическо и консулско правоlink
36-409Потребителско правоlink
36-410Наказателно-изпълнително правоlink
36-411Съдебна експертологияlink
36-412Организирана престъпностlink
36-413Престъпност на непълнолетнитеlink
36-415Европейско съдебно сътрудничество по наказателни делаlink
36-416Международно разследванеlink
36-417Съдебна медицинаlink
36-418Международно наказателно правоlink
36-419Миграционно и бежанско правоlink
36-420Международно договорно правоlink
36-421Екологично правоlink
36-422Съдебна експертологияlink
36-423Учение за държаватаlink
36-424Вещно правоlink
36-501Семейно и наследствено правоlink
36-503Облигационно правоlink
36-505Трудово правоlink
36-506Осигурително правоlink
36-507Данъчно правоlink
36-508Гражданскопроцесуално правоlink
36-509Международно частно правоlink
36-510Вещно правоlink
36-511Финансово правоlink
36-512Международно и европейско данъчно правоlink
36-513Международно морско правоlink
36-514Несъстоятелностlink
36-515Правен режим на вътрешния пазар на ЕСlink
36-518Финансово правоlink
36-520Търговска несъстоятелностlink
36-521Международно морско правоlink
36-522Данъчно право и процесlink
36-523Наказателнопроцесуално правоlink
36-524Търговско правоlink
36-525Криминологияlink
36-526Криминалистикаlink
36-527Наказателно-изпълнително правоlink
36-528Семейно и наследствено правоlink
36-529Трудово правоlink
36-530Облигационно правоlink
36-531Осигурително правоlink
36-532Международно частно правоlink
36-533Гражданскопроцесуално правоlink
36-534Международно и европейско данъчно правоlink
36-607Информационно правоlink
36-609Международно договорно правоlink
36-610Международно търговско правоlink
36-611Юридическа техникаlink
36-612Застрахователно правоlink
36-613Банково правоlink
36-614Нотариално правоlink
36-615Гражданско-изпълнително правоlink
36-616Медиацияlink
36-617Правен режим на защита на конкуренциятаlink
36-618Противодействие на киберпрестъпносттаlink
36-619Правен режим на специалните разузнавателни средстваlink
36-620Международен наказателен процесlink
36-621Гражданско-изпълнително правоlink
36-622Нотариално правоlink
36-623Застрахователно правоlink
36-625Международно търговско правоlink
36-702Международни превози на товариlink
36-704Наказателно-правен анализ на митническите престъпленияlink
36-705Паспортно визово право и контролlink
36-706Разследване на контрабандни и валутни престъпленияlink
36-707Съдебни експертизиlink
36-708Наказателно право и наказателно процесуално правоlink
36-709Теория на доказванетоlink
36-710Криминалистикаlink
36-712Участие на вещото лице в съдебно заседание (практикум)
36-713Обща теория на съдебните експертизиlink
36-739Правни основи на защитата на населението и териториятаlink
37-101Въведение в мениджмънтаlink
37-102Въведение в предприемачествотоlink
37-110Стартиране на собствен бизнесlink
37-151Фирмата - въвеждащ курсlink
37-201Глобални проблеми и решенияlink
37-202Организация и технология на управлениетоlink
37-203Административно-правни аспекти на управлението на бизнеса и публичния секторlink
37-204Бизнес етикаlink
37-205Управление на инвестициитеlink
37-206Екологичен мениджмънт и екологична политикаlink
37-207Управление на обществените поръчки и публично-частни партньорстваlink
37-208Управление на конфликти в организациитеlink
37-209Социални иновации и бизнесlink
37-210Маркетингlink
37-211Основи на публичната администрацияlink
37-212Политики за интегрирано териториално развитиеlink
37-213Академична култураlink
37-301Управление на човешките ресурсиlink
37-302Управление на малкия и средния бизнесlink
37-303Стратегически мениджмънтlink
37-304Държавно управление и администрацияlink
37-305Местно самоуправление и регионално развитиеlink
37-401Организационно поведениеlink
37-402Управление на променитеlink
37-403Регулиране на икономиката и бизнесаlink
37-404Аутсорсингlink
37-405Коучинг и управлениеlink
37-406Управление на качествотоlink
37-407Бенчмаркингlink
37-408Административна култураlink
37-409Риск мениджмънтlink
37-410Социална политикаlink
37-411Европейски програми и финансови инициативи на ЕСlink
37-412Социално и културно предприемачествоlink
37-413Лидерствоlink
37-414Противодействие на корупцията. Конфликт на интересиlink
37-415Управление на културното наследствоlink
37-416Управление на събитиятаlink
37-417Практикум за офис мениджъриlink
37-418Теория и организация на социалното осигуряванеlink
37-419Социални мрежи в управлението на бизнесаlink
37-420Управление на бизнес процесиlink
37-421Проектна организация и управлениеlink
37-422Бизнес планиранеlink
37-423Устойчиво развитие на бизнес организациитеlink
37-424Краудсорсинг и кроудфъндингlink
37-425Правна закрила на бизнесаlink
37-426Управление на продажбитеlink
37-427Производствен мениджмънтlink
37-428Управление и икономика на публичния секторlink
37-429Институционална система на ЕС
37-430Проектно управление в публичния секторlink
37-431Приложение на реинжинеринга в административна средаlink
37-432Местна финансова и инвестиционна политикаlink
37-433Устойчиво териториално развитиеlink
37-434Европейски политикиlink
37-435Процес на вземане на решения в ЕСlink
37-436Политика и публична властlink
37-437Стратегическо управление в публичния секторlink
37-438Връзки с обществеността в административната дейностlink
37-439Мениджмънт на строителната фирмаlink
37-457Стартиране и развитие на собствен бизнесlink
37-701Въведение в управлениетоlink
37-702Стратегически мениджмънт и организационно структуриранеlink
37-703Мениджмънт и маркетинг на териториалните общностиlink
37-704Конкурентоспособност и управление на знаниятаlink
37-705Инвестиционни маркетингови политикиlink
37-706Мениджмънт и маркетинг на зеления преходlink
37-707Партньорство и координация при регионални проектиlink
37-708Управление на програми и проекти
37-709Инвестиционен маркетинг в административната дейностlink
37-710Управление на административни конфликтиlink
37-711Градско лидерствоlink
37-712Бизнес етикет и протоколlink
37-713Комуникационни умения и емоционална интелигентностlink
37-714Правна и институционална система на ЕС - генезис и развитие
37-715Разработване и реализация на проекти с европейско финансиране - управление, мониторинг и оценка на изпълнението
37-716Кохезионна политика, европейски фондове и инициативи на ЕС и приложението им в България 2021-2027
37-717Европейска администрация - функции, структура и взаимодействия
37-718Електронно управление на проектиlink
37-719Политика за трансгранично и транснационално сътрудничество. Европейско териториално сътрудничество
37-720Управление цикъла на проектаlink
37-721Технология на разработване на международни проектиlink
37-722Организационно структуриране на проектното управлениеlink
37-723Технологична разработка на проекти за малкия и среден бизнесlink
37-724Софтуерно управление на проектаlink
37-725Финансиране на международни проектиlink
37-726Теория на рекламата и ПР в бизнесаlink
37-727Корпоративен и персонален имиджlink
37-728Бранд и брандинг мениджмънтlink
37-729Комуникативна култураlink
37-730Комуникация при екстремални ситуацииlink
37-731Рекламна и креативна комуникацияlink
37-732ПР комуникация на туристически културни дестинацииlink
37-733Изграждане и управление на корпоративен имидж и репутацияlink
37-734Стратегии и концепции за развитието на туризмаlink
37-735Рекламна комуникация и креативен културен туризъмlink
37-736Мотивиране на човешките ресурсиlink
37-801Управление на проектиlink
37-802Връзки с общественосттаlink
37-803Управление на проекти в социалната сфера
37-804Строителен мениджмънт и предприемачествоlink
37-805Глобални проблеми на съвременността
37-806Социално ориентирани маркетингови концепцииlink
37-807Етика и лидерствоlink
37-808Маркетингови проучвания и анализиlink
37-809Международна маркетингова политикаlink
37-810Взаимодействия и взаимовръзки в административната системаlink
37-811Инвестиционни и маркетингови политики при проектното управление в общинитеlink
37-812Партньорство и координация при реализацията на териториални проектиlink
37-813Управление на конфликти при проектното управлениеlink
37-814Управление на риска на проекти
37-815Административна среда на проектното управление
37-816Схеми на групово финансиране на проекти (Crowdfunding)link
37-817Електронно управление в бизнес среда и интернет банкиранеlink
37-818Социално-психологически аспекти в управлението на бизнесаlink
37-819Печалба и бизнес рискlink
37-820Електронно управление и онлайн позициониране на бизнес структуриlink
37-821Социализиране на туристически атракцииlink
37-822Мениджмънт на туристически комплексlink
37-823Културен туризъм и стратифициране на човешките ресурсиlink
37-824Дигиталният гражданин и модерната комуникацияlink
37-826Краудсорсинг. Релацията администрация - гражданско общество
37-827Бизнес партньорство на местните властиlink
37-828Глобални проблеми на съвременността
37-829Нормативна среда на административно-управленската дейност
37-830Техники за генериране на идеи
37-831Предприемачески нагласи, екипи и роли
37-850Строителен мениджмънт и предприемачествоlink
37-898Модериране на срещи и заседанияlink
38-101Човешкото действие (Въведение в микроикономиката)link
38-102Международен бизнесlink
38-103Международни маркетингlink
38-104Лични финансиlink
38-105Основи на счетоводствотоlink
38-106Финансово счетоводствоlink
38-107Пари и банково делоlink
38-111Маркетинг на МСБlink
38-112Индустриална организацияlink
38-113Комуникации и водене на преговори в международния бизнесlink
38-114Количествени методи в икономиката
38-115Въведение в макроикономикатаlink
38-116Икономическа статистика и анализ на данни
38-121Човешкото действие (кратък курс)link
38-202Макроикономикаlink
38-203Международна икономикаlink
38-204Европейска икономическа интеграцияlink
38-205Банково счетоводствоlink
38-207Бюджетно счетоводствоlink
38-208Организация на финансовата отчетностlink
38-301Международни финансиlink
38-302Финансиране на международната търговияlink
38-303Финансов контролlink
38-304Публични финансиlink
38-305Иконометрия
38-306Публичен изборlink
38-308Макроикономика ІІlink
38-309Икономика на трудаlink
38-310Икономика на развитиетоlink
38-311Микроикономика ІІlink
38-367Практикум във фирмаlink
38-401Международен финансов мениджмънтlink
38-402Финансови пазари и инвестиранеlink
38-403Международно фирмено сътрудничествоlink
38-404Финансова математикаlink
38-405Валутно-финансови операции и разплащанияlink
38-407Сливания и поглъщания в бизнесаlink
38-408Цени и ценообразуванеlink
38-411Финансови отчети и анализиlink
38-412Независим финансов одитlink
38-413Управленско счетоводствоlink
38-414Счетоводен софтуерlink
38-415Застрахователно делоlink
38-416Рекламна политика и търговска маркаlink
38-417Финансиlink
38-419Поведенческа икономикаlink
38-420Иновационно развитиеlink
38-421Финансови отчети
38-422Анализ на финансовите отчетиlink
38-423Иновационна политика в международния бизнесlink
38-424Икономика на публичния секторlink
38-425История на икономическите ученияlink
38-475Европейско финансово пространствоlink
38-476Капиталово бюджетиране и инвестиционен изборlink
38-701Външно-търговски сделкиlink
38-702Банково дело и алтернативни форми на финансиранеlink
38-703Технология на митническия и валутен контролlink
38-704Банков маркетингlink
38-705Сливания и поглъщания във финансовия секторlink
38-706Застрахованеlink
38-707Международна финансова системаlink
38-708Митническа статистикаlink
38-709Устойчиви финанси и отчетностlink
38-710Стокознание и митническо тарифиранеlink
38-711Митническо представителствоlink
38-712Митнически режими и процедуриlink
38-713Данъчен контрол и администрацияlink
38-714Митнически контрол
38-715Данъчно облагане на икономическите агентиlink
38-716Митнически режими и процедуриlink
38-717Данъчно производство
38-718Митническо представителствоlink
38-719Поведенческа икономикаlink
38-720Международни стандарти за финансови отчетиlink
38-721Счетоводно приключване и годишна финансова отчетностlink
38-722Банково дело и алтернативни форми на финансиранеlink
38-723Данъчен контрол и администрацияlink
38-724Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети
38-725Професионална етика и независимостlink
38-726Международни стандарти за финансови отчетиlink
38-727Независим финансов одитlink
38-728Одиторски подход и одиторска практика
38-729Нормативна рамка, обхват и съдържание на счетоводствотоlink
38-730Устойчиво развитие и екологична политика на ЕСlink
38-731Жизнен цикъл на материали и управление на отпадъцитеlink
38-732Устойчиви финанси и отчетностlink
38-733Екологичен маркетингlink
38-734Външнотърговски сделкиlink
38-736Управление на предприемаческия процесlink
38-737Финанси за стартиращ бизнесlink
38-738Социално предприемачествоlink
38-801Митническа политика на ЕСlink
38-802Икономическа ефективност на мерките за пожарна безопасностlink
38-803Финанси и кредитlink
38-804Инвестиционна оценкаlink
38-805Международни финансови центровеlink
38-806Мениджмънт на финансовите институцииlink
38-807Международни разплащанияlink
38-808Стратегически банков мениджмънтlink
38-809Екипно взаимодействиеlink
38-810Данъчна и митническа политика на ЕСlink
38-811Здравно и социално осигуряване и контрол
38-812Счетоводно приключване в специфични отрасли и дейностиlink
38-813Съдебно-счетоводни експертизи
38-814Глобализация на счетоводствотоlink
38-815Одит в публичния сектор
38-816Управление на риска и вътрешен контрол
38-818Практикумlink
38-825Партньорство и координация на регионални проекти в контекста на кръговата икономикаlink
38-826Данъчна и митническа политика на ЕСlink
38-827Бизнес модели в кръговата икономикаlink
38-828Майсторски класlink
38-850Финанси и кредитlink
38-851Икономическа ефективност на мерките за пожарна безопасностlink
41-101Физикаlink
41-102Строителна физикаlink
41-103Физикаlink
41-301Топлопренасяне и термодинамикаlink
41-302Биологична и радиационна защитаlink
41-303Топлопренасяне и термодинамикаlink
42-001Пречистване на природни води - к. проектlink
42-002Пречистване на природни води - практикаlink
42-003Пречистване на отпадъчни води - к. проектlink
42-101Химия в строителствотоlink
42-102Химия на горенетоlink
42-103Химия на горенетоlink
42-301Химия на водатаlink
42-302Пречистване на природни водиlink
42-303Химия на водатаlink
42-305Екология и опазване на околната средаlink
42-306Пречистване на отпадъчни водиlink
42-701Физикохимия на водатаlink
42-702Физикохимия на водатаlink
43-301Екология и опазване на околната средаlink
43-302Пречистване на природни водиlink
43-303Пречистване на отпадъчни водиlink
43-701Пречистване на природни водиlink
43-702Пречистване на отпадъчни водиlink
43-703Екология и опазване на околната средаlink
43-704Пречистване на водитеlink
43-705Пречиствателни станции за природни водиlink
43-706Пречиствателни станции за природни води - к. проектlink
43-707Пречиствателни станции за отпадъчни водиlink
43-708Пречиствателни станции за отпадъчни води - к. проектlink
43-709Пречиствателни станции за отпадъчни води - практикаlink
45-101Линейна алгебра и аналитична геометрияlink
45-102Математически анализ - I частlink
45-103Математически анализ - II частlink
45-104Математикаlink
45-105Математически анализ - II частlink
45-201Математика за компютърни наукиlink
45-202Статистикаlink
45-401Приложна математикаlink
46-101Дигитални трансформацииlink
46-102Програмиране и алгоритми - I частlink
46-103Компютърни архитектури и операционни системиlink
46-104Бази данниlink
46-105Програмиране и алгоритми - II частlink
46-106Компютърни мрежи и комуникацииlink
46-107Програмиране и алгоритми - III частlink
46-201Уеб технологииlink
46-202Компютърна графика и анимацияlink
46-204Мултимедияlink
46-205Онлайн позициониране на бизнесаlink
46-206Бизнес информационни системиlink
46-207Дигитален маркетингlink
46-301Потребителски интерфейси и използваемостlink
46-302Стаж в университетаlink
46-303Микроконтролериlink
46-305Софтуерно инженерствоlink
46-307Електронни спортовеlink
46-308Функционално програмиранеlink
46-401Криптографияlink
46-402Електронни изданияlink
46-403Киберсигурностlink
46-404Електронен бизнесlink
46-405Интелигентни системиlink
46-407Анализ на данниlink
46-408Разработка на уеб приложенияlink
46-409Автоматизация на бизнес процесиlink
46-4103D моделиране и принтиранеlink
46-411Уеб дизайнlink
46-412Разработка на IoT приложенияlink
46-701Програмиранеlink
46-702Програмиране и алгоритмиlink
46-703Инженеринг на данниlink
46-704Информационен мениджмънтlink
46-705Компютърно зрениеlink
46-706Лидерство на екипиlink
46-707Разпределени и облачни изчисленияlink
46-708Автоматизация на бизнес процесиlink
46-709Уеб технологииlink
46-7102D проектиранеlink
46-711Потребителски интерфейси и използваемостlink
46-712Системи за управление на съдържаниетоlink
46-713Управление на софтуерни проектиlink
46-714Софтуерни архитектуриlink
46-715Проектиране на софтуерни системиlink
46-716Извличане на знания от данниlink
46-717ИТ инфраструктураlink
46-718Криптографияlink
46-719Софтуерен проект - практикумlink
46-720Онлайн кампании - практикумlink
46-721Киберсимулатор - практикумlink
46-722Електронни спортовеlink
46-723Интерактивен дизайнlink
46-724Аудио и видео дизайнlink
46-7253D технологииlink
46-726Дизайн студиоlink
46-726Разпределени и облачни изчисленияlink
46-727Невронаукиlink
46-728Социално мрежови анализlink
46-730Математически методи в наука за данните
46-731Извличане на знания от данни, част 1
46-732Извличане на знания от данни, част 2
46-733Автономно управление
46-777Системи и устройства за дигитална и мрежова сигурностlink
46-801Web дизайнlink
46-802Оценка и SEO оптимизацияlink
46-803Управление на риска
46-804Управление на качествотоlink
46-805Киберсигурностlink
46-806Стеганографияlink
46-807Технологично предприемачествоlink
46-8083D мапингlink
46-809Аудио и видео редакцияlink
46-810Финансово планиране в дигиталния маркетингlink
46-811Програмиране за уебlink
46-812Технологии за електронен бизнесlink
46-813Социално мрежови анализlink
46-814Автоматизация в маркетингаlink
46-815Автоматизирано самообучениеlink
46-816Рекламна фотографияlink
46-817Майсторски класlink
46-818Сигурност на даннитеlink
46-819Смарт решения в дизайнаlink
46-820Международна семиотика и дизайнlink
46-821Електронни изданияlink
46-824Социално мрежови анализlink
46-825Въведение в квантовите изчисления
46-826Алгоритми за квантови изчисления
46-827Майсторски клас "Наука за данните"
46-901Научноизследователски стажlink
51-301Теоретична механика - I частlink
51-302Съпротивление на материалите - I частlink
51-303Теоретична механика - II частlink
51-304Съпротивление на материалите - II частlink
51-305Теоретична механикаlink
51-306Съпротивление на материалитеlink
51-307Машинни елементиlink
51-333Машинни елементиlink
52-301Приложна електротехника и електроникаlink
52-8013D проектиране и визуализация в автомобилната индустрияlink
52-802Системи за 3D симулации в индустриятаlink
52-803Производство на електроенергия от ВЕИlink
52-804Телемониторинг на качеството на околната средаlink
52-805Математично моделиране на системи за отопление и охлажданеlink
52-806Горивни клетки и водородни технологииlink
52-807Екологични аспекти на ВЕИlink
52-808Електронни системи за преобразуване на електроенергияlink
54-801Методи и софтуер за 3D анализ и симулация на технологични процеси в индустриятаlink
54-802Патентно правоlink
55-801Биотехнологииlink
55-802Системен анализ при проектиране на екотехнологични системиlink
55-803ВЕИ за добив на енергияlink
55-804Интелигентни системи в индустриалното електрообзавежданеlink
55-805Производствени аварииlink
56-001Теоретична механика - I част - к. задачаlink
56-002Съпротивление на материалите - I част - к. задачаlink
56-003Теоретична механика - II част - к. задачаlink
56-004Съпротивление на материалите - II част - к. задачаlink
56-005Хидравлика и ВиК - к. проектlink
56-006Строителна статика - I част - к. задачаlink
56-007Земна механика и фундиране - I част - к. проектlink
56-008Стоманобетон - I част - к. проектlink
56-009Теория на еластичността и пластичността - к. задачаlink
56-010Дървени конструкции - к. проектlink
56-011Пътно и ЖП строителство - к. проектlink
56-012Строителна статика - II част - к. задачаlink
56-013Земна механика и фундиране - II част - к. проектlink
56-014Стоманобетон - II част - к. проектlink
56-015Стоманени конструкции - І част - к. проектlink
56-016Технология на строителството - к. проектlink
56-017Стоманени конструкции - II част - к. проектlink
56-018Стоманобетонни конструкции - к. проектlink
56-019Организация на строителството - к. проектlink
56-020Устойчивост и динамика на строителните конструкции - к. задачаlink
56-021Стоманобетонни мостове - к. проектlink
56-022Антисеизмично строителство - к. проектlink
56-023Хидравлика - I част - к. проектlink
56-024Стоманобетон и стоманобетонни конструкции - к. проектlink
56-025Хидравлика - II част - к. задачаlink
56-026Инженерна хидрология - к. проектlink
56-027Водоснабдяване и канализация на сгради - к. проектlink
56-029Технология и организация на ВиК строителство - к. проектlink
56-030Помпи и помпени станции - к. проектlink
56-031Стоманени и дървени конструкции- к. проектlink
56-032Канализация на населени места - к. проектlink
56-034Водоснабдяване на населени места - к. проектlink
56-035Съпротивление на материалите - к. задачаlink
56-036Развитие на пожарите - к. задачаlink
56-037Хидравлика и противопожарно водоснабдяване - к. проектlink
56-038Строителна механика - к. задачаlink
56-039Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси - к. проектlink
56-040Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкции - к. проектlink
56-041Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уреди - к. проектlink
56-042Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации - к. проектlink
56-043Противопожарно проектиране - к. проектlink
56-044Инженерна геодезия - практикаlink
56-045Строителни машини - практикаlink
56-046Стоманени конструкции - І част - практикаlink
56-047Технология на строителството - практикаlink
56-048Стоманобетонни конструкции - практикаlink
56-049Организация на строителството - практикаlink
56-050Технология и организация на ВиК строителство - практикаlink
56-051Водоснабдяване на населени места - практикаlink
56-052Експлоатация на ВиК системи - практикаlink
56-053Теоретична механика - к. задачаlink
56-054Пожарна безопасност на сгради и съоръжения - практикаlink
56-055Противопожарни машини - практикаlink
56-056Противопожарна тактика - І част - практикаlink
56-057Аварийно-спасителна техника - практикаlink
56-058Пожарна безопасност на обекти - практикаlink
56-059Противопожарна тактика - ІІ част - практикаlink
56-060Производствена практика - I част
56-061Производствена практика - II част
56-062Производствена практика - III част
56-063Производствена практика - IV част
56-064Производствена практика - V част
56-065Производствена практика - VI част
56-101Перспективни изображения (Дескриптивна геометрия)link
56-102Изкуството на строителството (Сградостроителство и архитектура; Инженерни инсталации в сгради)link
56-103Геодезия за архитектиlink
56-104Строителни материали и технологииlink
56-105Техническо чертане и CAD програмиlink
56-106Приложна математика в строителствотоlink
56-107Противопожарно техническо въоръжениеlink
56-108Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - І частlink
56-109Теоретична механика - I частlink
56-110Съпротивление на материалите - I частlink
56-111Теоретична механика - II частlink
56-112Съпротивление на материалите - II частlink
56-113Теоретична механикаlink
56-114Съпротивление на материалитеlink
56-115Дескриптивна геометрияlink
56-116Техническо чертане и CAD програмиlink
56-117Приложна математика в строителствотоlink
56-118Противопожарно техническо въоръжениеlink
56-119Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - І частlink
56-120Геодезияlink
56-121Пожарна безопасност на сгради и съоръжения - общ курсlink
56-122Строителни машиниlink
56-123Инженерна геодезияlink
56-128Хидравлика и ВиКlink
56-129Хидравлика - I частlink
56-130Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - ІI частlink
56-202Безопасни условия на труд в строителствотоlink
56-203Правна и нормативна уредба в строителствотоlink
56-204Правна и нормативна уредба в строителствотоlink
56-206Защита от природни бедствия, катастрофи и пожариlink
56-301Строителна механика за архитекти - I частlink
56-302Геодезияlink
56-303Строителни материали - I частlink
56-304Строителна механика за архитекти - II частlink
56-305Сградни инсталации и съоръженияlink
56-306Строителни машиниlink
56-307Стоманобетонни конструкции в архитектуратаlink
56-308Инженерна геодезияlink
56-309Инженерна геология и хидрогеологияlink
56-310Строителни материали - II частlink
56-311Пожарна безопасност и противопожарна защитаlink
56-312Строителни изолацииlink
56-313Строителна статика - I частlink
56-314Земна механика и фундиране - I частlink
56-315Стоманобетон - I частlink
56-316Теория на еластичността и пластичносттаlink
56-317Хидравлика и ВиКlink
56-318Строителна статика - II частlink
56-319Земна механика и фундиране - II частlink
56-320Стоманобетон - II частlink
56-321Дървени и пластмасови конструкцииlink
56-322Съвременни методи за проектиране - I частlink
56-323Пътно и ЖП строителствоlink
56-324Стоманени конструкции - І частlink
56-325Стоманобетонни конструкцииlink
56-326Технология на строителствотоlink
56-327Съвременни методи за проектиране - II частlink
56-328Устойчивост и динамика на строителните конструкцииlink
56-329Стоманобетонни мостовеlink
56-330Стоманени конструкции - II частlink
56-331Антисеизмично строителствоlink
56-332Организация и управление на строителствотоlink
56-333Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителствотоlink
56-334Преддипломен стажlink
56-335Стоманобетонlink
56-336Транспортни системиlink
56-337Хидрология и хидравликаlink
56-338Градско движение и улициlink
56-339Дървени конструкции и дървени мостовеlink
56-340Организация и безопасност на пътното движениеlink
56-341Проектиране на пътища и възлиlink
56-342Стоманени конструкцииlink
56-343Стоманобетонни конструкции и съоръженияlink
56-344Технология на транспортното строителствоlink
56-345Транспортни тунелиlink
56-346Аеродрумно строителствоlink
56-347Проектиране и строителство на железопътни линииlink
56-348Строителство на пътищаlink
56-349Поддържане и реконструкция на пътищаlink
56-350Стоманобетон и стоманобетонни конструкцииlink
56-351Пожарна безопасност на сгради и съоръжения - общ курсlink
56-352Хидравлика - I частlink
56-353Хидравлика - II частlink
56-354Инженерна хидрологияlink
56-355Помпи и помпени станцииlink
56-356Стоманени и дървени конструкцииlink
56-357Технология и организация на строителствотоlink
56-358Водоснабдяване и канализация на сградиlink
56-359Антисеизмично строителство за архитектиlink
56-360Технология и организация на ВиК строителствотоlink
56-361Пожарогасителни инсталацииlink
56-362Автоматизация на ВиК системиlink
56-363Канализация на населени местаlink
56-364Пожарна безопасност на сгради и съоръженияlink
56-365Експлоатация на ВиК системиlink
56-366Водоснабдяване на населени местаlink
56-367Противопожарно проектиранеlink
56-368Строителни материали и състоянието им при пожарlink
56-369Развитие на пожаритеlink
56-370Организация и управление на ПБ в строителствотоlink
56-371Противопожарни машиниlink
56-372Строителна механикаlink
56-373Производствена и противопожарна автоматикаlink
56-374Комуникационни и информационни системи в ПБЗНlink
56-375Пожароустойчивост и пожарна защита на строителните конструкцииlink
56-376Хидравлика и противопожарно водоснабдяванеlink
56-377Пожаростроева подготовка и пожароприложен спорт - ІI частlink
56-378Пожаро и взриво защита на ел. инсталации и уредиlink
56-379Противопожарна тактика - І частlink
56-380Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процесиlink
56-381Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с общественосттаlink
56-382Техника на безопасност в ПБЗНlink
56-383Противопожарна тактика - ІІ частlink
56-384Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталацииlink
56-385Аварийно-спасителна техникаlink
56-386Пожарна безопасност на обектиlink
56-387Пожаро-техническа експертизаlink
56-388Аварийно-спасителна тактикаlink
56-389Противопожарно проектиранеlink
56-390Противопожарно проектиранеlink
56-391Биологична и радиационна защитаlink
56-392Строителна статика - I частlink
56-393Строителна статика - II частlink
56-394Земна механика и фундиране - I частlink
56-395Земна механика и фундиране - II частlink
56-396Стоманобетон - I частlink
56-397Стоманобетон - II частlink
56-398Теория на еластичността и пластичносттаlink
56-399Дървени конструкцииlink
56-400Съвременни методи за проектиранеlink
56-401Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуацииlink
56-402Стоманени конструкции - І частlink
56-403Стоманени конструкции - II частlink
56-404Технология на строителствотоlink
56-405Стоманобетонни конструкцииlink
56-406Устойчивост и динамика на строителните конструкцииlink
56-407Организация на строителствотоlink
56-408Стоманобетонни мостовеlink
56-409Антисеизмично строителствоlink
56-410Компютърни системи в oрганизацията и управлението на строителствотоlink
56-411Стоманобетон и стоманобетонни конструкцииlink
56-412Хидравлика - II частlink
56-413Инженерна хидрологияlink
56-414Водоснабдяване и канализация на сградиlink
56-415Технология и организация на ВиК строителствоlink
56-416Помпи и помпени станцииlink
56-418Канализация на населени местаlink
56-419Водоснабдяване на населени местаlink
56-420Пожарогасителни инсталацииlink
56-421Автоматизация на ВиК системиlink
56-422Експлоатация на ВиК системиlink
56-423Пожарна безопасност на сгради и съоръженияlink
56-424Мениджмънт при кризисни и екстремални ситуацииlink
56-425Пътно и ЖП строителствоlink
56-426Стоманени и дървени конструкцииlink
56-427Противопожарни машиниlink
56-428Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процесиlink
56-429Производствена и противопожарна автоматикаlink
56-430Пожарна безопасност на обектиlink
56-431Взаимодействие на службите по ПБЗН с други органи и организации и връзки с общественосттаlink
56-432Пожаро-техническа експертизаlink
56-434Земна механика и фундиране
56-451Мениджмънт на строителната фирмаlink
56-452Технология на строителството - I част
56-453Технология на строителството - I част - к. проект
56-454Управление на строителните отпадъци
56-455Управление на строителните отпадъци - к. проект
56-456Ценообразуване в строителството
56-457Водоснабдяване и канализация на населени места
56-458Управление на строителството
56-459Технология на строителството - II част
56-460Технология на строителството - II част - к. проект
56-462Контрол на качеството на строителството
56-463Строително-информационно моделиране
56-501Геодезия за архитектиlink
56-504Строителна механика за архитекти - II частlink
56-505Сградни инсталации и съоръженияlink
56-507Стоманобетонни конструкции в архитектурата - проектlink
56-508Антисеизмично строителство за архитектиlink
56-509Стоманени и дървени конструкцииlink
56-510Стоманени и дървени конструкции - проектlink
56-511Пожарна безопасност и противопожарна защитаlink
56-512Технология и организация на строителствотоlink
56-513Сградни инсталации и съоръженияlink
56-701Компютърно моделиране на строителни конструкцииlink
56-702Специални стоманобетонни конструкцииlink
56-703Организация и управление на строителствотоlink
56-704Приложна геомеханикаlink
56-705Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръженияlink
56-706Строителна динамика и устойчивостlink
56-707Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействияlink
56-708Стомано-стоманобетонни конструкцииlink
56-709Специални стоманени конструкцииlink
56-710Възстановяване и усилване на строителни конструкцииlink
56-711Дипломантски семинарlink
56-712Преддипломен стажlink
56-713Специални глави от хидравликатаlink
56-714Сградни ВК и пожарогасителни инсталацииlink
56-716Канализационни мрежи и съоръженияlink
56-717Помпи и помпени станцииlink
56-718Стоманобетонни конструкции във ВК строителствотоlink
56-719Автоматизация и експлоатация на ВК системиlink
56-720Хидравликаlink
56-721Сградни ВК инсталацииlink
56-722Водоснабдяване на населени местаlink
56-723Канализация на населени местаlink
56-724Огнегасителни веществаlink
56-725Механика на разрушаванетоlink
56-726Оценка на съответствието на строителните продукти за пожарна безопасностlink
56-727Проектиране на пожарната безопасност на жилищни и обществени сградиlink
56-728Проектиране на пожарната безопасност на промишлени обектиlink
56-729Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системиlink
56-730Аварийно-спасителна тактика при сложни и специфични операцииlink
56-731Проектиране и експлоатация на пожарогасителни системиlink
56-732Комплексни системи за автоматична пожарна и аварийна безопасностlink
56-733Моделиране на пожари и аварииlink
56-734Технологии за адитивно производствоlink
56-735Виртуална и разширена реалностlink
56-736Дигитални инструменти за проектиране в архитектурата и строителствотоlink
56-737Дигитални технологии в архитектурата и строителствотоlink
56-738Практикум по адитивни технологииlink
56-739Практикум по виртуална и разширена реалностlink
56-740Компютърно моделиране на строителни конструкции - к. задачаlink
56-741Специални стоманобетонни конструкции - к. проектlink
56-742Специални стоманобетонни конструкции - практикаlink
56-743Организация и управление на строителството - к. проектlink
56-744Организация и управление на строителството - практикаlink
56-745Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръжения - к. проектlink
56-746Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръжения - практикаlink
56-747Строителна динамика и устойчивост - к. задачаlink
56-748Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействия - к. проектlink
56-749Стомано-стоманобетонни конструкции - к. проектlink
56-750Специални стоманени конструкции - к. проектlink
56-751Възстановяване и усилване на строителни конструкции - к. проектlink
56-752Възстановяване и усилване на строителни конструкции - практикаlink
56-753Компютърно моделиране на строителни конструкцииlink
56-754Специални стоманобетонни конструкцииlink
56-755Технология за изграждане на специални строителни конструкции и съоръженияlink
56-756Водоснабдителни мрежи и съоръжения - к. проектlink
56-757Водоснабдителни мрежи и съоръжения - практикаlink
56-758Канализационни мрежи и съоръжения - к. проектlink
56-759Канализационни мрежи и съоръжения - практикаlink
56-760Системи и съоръжения за повишаване на налягането - к. проектlink
56-761Автоматизация и експлоатация на ВК системи - практикаlink
56-762Сградни ВК и пожарогасителни инсталации - к. проектlink
56-763Проектиране на пожарната безопасност на жилищни и обществени сгради - к. проектlink
56-764Проектиране на пожарната безопасност на промишлени обекти - к. проектlink
56-765Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи - к. проектlink
56-766Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи - практикаlink
56-767Проектиране и експлоатация на пожарогасителни системи - к. проектlink
56-768Проектиране и експлоатация на пожарогасителни системи - практикаlink
56-769Комплексни системи за автоматична пожарна и аварийна безопасност - к. проектlink
56-770Моделиране на пожари и аварии - к. проектlink
56-771Стандартизация и нормативна база в строителствотоlink
56-772Строителна динамика и устойчивостlink
56-773Организация и управление на строителните процесиlink
56-774Организация и управление на строителните процеси - к. проектlink
56-775Инфраструктурни проектиlink
56-776Енергийна ефективностlink
56-777Проекти с европейско финансиранеlink
56-778Икономика на строителствотоlink
56-779Строително правоlink
56-780Управление на инвестиционни проекти в строителствотоlink
56-781Обществени поръчки и договорни процедуриlink
56-782Обществени поръчки и договорни процедури - к. задачаlink
56-783Ценообразуване и остойностяване на строителни обектиlink
56-784Ценообразуване и остойностяване на строителни обекти - к. проектlink
56-785Организация и управление на строителствотоlink
56-786Автоматизация и експлоатация на ВК системиlink
56-787Системи и съоръжения за повишаване на наляганетоlink
56-788Проектиране на строителни конструкции за сеизмични въздействияlink
56-789Стомано-стоманобетонни конструкцииlink
56-790Специални стоманени конструкцииlink
56-791Възстановяване и усилване на строителни конструкцииlink
56-792Специални глави от хидравликатаlink
56-793Водоснабдителни мрежи и съоръженияlink
56-794Канализационни мрежи и съоръженияlink
56-795Сградни ВК и пожарогасителни инсталацииlink
56-796Проектиране на пожарната безопасност на жилищни и обществени сградиlink
56-797Проектиране на пожарната безопасност на промишлени обектиlink
56-798Дипломантски семинарlink
56-799Преддипломен стаж по специалносттаlink
56-801Изпитване и оценка на строителни конструкцииlink
56-802Пожароустойчивост на строителни конструкции
56-803Софтуерни програми за проектиране на ВК системи
56-804Строително-информационно моделиране
56-805Противопожарна тактика и спасяване при доброволните формирования
56-806Аварийно-тактическо планиране при бедствия и аварии
56-807Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи
56-808Проектиране и експлоатация на пожарогасителни системи
56-809Комплексни системи за автоматична пожарна и аварийна безопасност
56-810Моделиране на пожари и аварии
57-001Сградостроителство - I част - проект
57-002Жилищни сгради и комплекси - I част - проект
57-003Сградостроителство - II част - проект
57-004Жилищни сгради и комплекси - II част - проект
57-005Интериорен дизайн - проект
57-006Архитектурно проектиране 1 - Малки архитектурни обекти
57-007Архитектурно проектиране 1 - Архитектурни детайли
57-008Производствени сгради и комплекси - I част - проект
57-009Дизайн за архитектурна среда - проект
57-010Архитектурни конструкции - I част - проект
57-011Архитектурно проектиране 2 - Селскостопански сгради
57-012Архитектурно проектиране 2 - Строително-информационно моделиране I
57-013Производствени сгради и комплекси - II част - проект
57-014Обществени сгради и комплекси - I част - проект
57-015Архитектурни конструкции - II част
57-016Архитектурно проектиране 3 - Дизайн за архитектурата
57-017Архитектурно проектиране 3 - Строително-информационно моделиране II
57-018Обществени сгради и комплекси - II част - проект
57-019Градоустройство - I част - проект
57-020Архитектурно проектиране 4 - Хотели и ваканционни селища
57-021Архитектурно проектиране 4 - Архитектура на инженерните съоръжения
57-022Градоустройство - II част - проект
57-023Архитектурно проектиране 5 - Многофункционални сгради
57-024Архитектурно проектиране 5 - Търговски сгради и комплекси
57-025Архитектурно проектиране 5 - Интегрирани сгради за култура
57-026Преддипломен проект - Градоустройство - проект
57-027Преддипломен проект - Производствени сгради - проект
57-028Преддипломен проект - Опазване на архитектурното наследство - проект
57-029Архитектурно проектиране 6 - Устойчива архитектура
57-030Архитектурно проектиране 6 - Интериор на производствени сгради
57-031Архитектурно проектиране 6 - Интериор на обществени сгради
57-032Преддипломен проект - Жилищни сгради - проект
57-033Преддипломен проект - Обществени сгради - проект
57-034Архитектурно проектиране 7 - Планиране за активна мобилност и общодостъпна среда
57-035Архитектурно проектиране 7 - Градско планиране
57-036Архитектурно проектиране 7 - Устройствено планиране и инвестиционно проектиране
57-037Практика по История на архитектурата
57-038Практика по ландшафтна архитектура
57-039Практика Дигитално моделиране и параметричен дизайн
57-040Архитектурна практика на строителен обект
57-041Професионална преддипломна практика
57-042Сградостроителство
57-043Компютърна графика за дизайнери
57-044Жилищни сгради и комплекси - проект
57-045Интериорен дизайн - проект I
57-046Средства за графичен дизайн II
57-047Проект по Дизайн за архитектурна среда
57-048Интериорен детайл I - проект
57-049Дизайн от рециклирани материали - проект
57-050Макетиране I
57-051Компютърно проектиране II
57-052Обществени сгради и комплекси - проект
57-053Макетиране II
57-054Компютърно проектиране III
57-055Интериорен дизайн - проект II
57-056Преддипломен интериорен проект I
57-057Преддипломен интериорен проект II
57-101Методика на архитектурното проектиране
57-102Въведение в архитектурното проектиране
57-103Рисуване и моделиране - І част
57-104Истoрия на архитектурата - I част
57-105Дескриптивна геометрия
57-106Рисуване и моделиране - II част
57-107Макетиране
57-108Практика История на архитектурата
57-109Структурна комбинаторика
57-110История на дизайнa
57-111Композиция на визуалните изкуства
57-112Дигитални средства за проектиране I
57-113Компютърно проектиранe II - AutoCAD
57-114Дигитални средства за проектиране
57-115Средства за графичен дизайн I
57-116Средства за графичен дизайн II - PhotoShop
57-117История на изкуството на XX век
57-118Цветознание
57-119Дизайн, материали и технологии
57-120Компютърно проектиранe I
57-121Средства за графичен дизайн III - InDisegn
57-122Въведение в архитектурно проектиране
57-123Фотография в дизайна
57-124Сградостроителство - I част
57-125Дигитални средства за проектиране II
57-126Семиотика в архитектурата и дизайна
57-127Ергономия
57-128Интериорен дизайн
57-129Жилищни сгради и комплекси
57-130Общодостъпна среда
57-131Естетика и дизайн
57-132Човек и архитектурна среда
57-133Фотография в дизайна
57-134Въведение в архитектурното проектиране
57-301Истoрия на архитектурата - II част
57-302Сградостроителство - I част
57-303Архитектурна перспектива
57-304Ландшафтна архитектура
57-305Рисуване и моделиране - III част
57-306Дигитални средства за проектиране II - ArchiCAD
57-307Средства за графичен дизайн
57-308Архитектурна практика - I част
57-309История на архитектурата - III част
57-310Сградостроителство - II част
57-311Жилищни сгради и комплекси - I част
57-312Архитектурни конструкции - I част
57-313Дигитални средства за проектиране III- Revit
57-314Архитектурна практика - II част
57-315История на градоустройството
57-316Жилищни сгради и комплекси - II част
57-317Производствени сгради и комплекси - I част
57-318Интериорен дизайн
57-319Икономикс на урбанистичното и регионалното развитие
57-320Макетиране
57-321Съвременна архитектура
57-322Производствени сгради и комплекси - II част
57-323Градоустройство - I част
57-324Социология на архитектурата и градоустройството
57-325Архитектурни конструкции - II част
57-326Портфолио и презентация
57-327Сградостроителство
57-328Компютърно проектиране III - 3D StudioMAX
57-329Дизайн за архитектурна среда - детайли
57-330Интериорен детайл - проект
57-331Експозиционен дизайн
57-332Мебелен дизайн
57-333Технология в мебелното производство
57-334Визуално комуникационни знаци
57-335Дизайн от рециклирани материали - проект
57-336История на интериора
57-337Преддипломен интериорен проект
57-338Дигитално моделиране и параметричен дизайн - проект
57-339Основни понятия на визуалния език
57-340Средства за графичен дизайн IV - Illustrator
57-341Корпоративен дизайн - I част
57-342Корпоративен дизайн - II част
57-343Корпоративен дизайн - III част
57-344Преддипломен проект
57-345Общодостъпна среда
57-346Истoрия на архитектурата - II част
57-347Жилищни сгради и комплекси - I част
57-348Ландшафтна архитектура
57-349Сградостроителство - II част
57-350Дигитални средства за проектиране III
57-351История на архитектурата - III част
57-352Жилищни сгради и комплекси - II част
57-353Дигитално моделиране и параметричен дизайн
57-354Интериорен дизайн
57-355Производствени сгради и комплекси - I част
57-356Дизайн за архитектурна среда
57-357Архитектурни конструкции - I част
57-358Урбанистичен икономикс
57-360Обществени сгради и комплекси - I част
57-361Дизайн за архитектурна среда
57-362Портфолио и презентация
57-364Обществени сгради и комплекси
57-365Ландшафтна архитектура
57-366Мебелен дизайн
57-401Съвременни проблеми в архитектурната практика
57-402Високи сгради
57-403Устойчива архитектура
57-404Многофункционални сгради и комплекси
57-405Ландшафтно устройство и зелени зони
57-406Ергономия
57-407Проектиране на пасивни сгради
57-408Проектна документация и бюджет
57-409Градско управление
57-410Интегрирано проектиране
57-436Експозиционен дизайн
57-501История на българската архитектура
57-502Градоустройство - II част
57-503Обществени сгради и комплекси - I част
57-504Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране
57-505Ценообразуване в строителството
57-506Опазване на архитектурното наследство
57-507Обществени сгради и комплекси - II част
57-508Реконструкция на сгради
57-509Въведение в устройственото планиране
57-510Преддипломен проект - Градоустройство
57-511Преддипломен проект - Жилищни сгради
57-512Преддипломен проект - Производствени сгради
57-513Строително-информационно моделиране (BIM)
57-514Преддипломен проект - Обществени сгради
57-515Преддипломен проект - Опазване на архитектурното наследство
57-516Дизайн за архитектурна среда
57-517Дигитално моделиране и производство
57-518Практика Дигитално моделиране и параметричен дизайн
57-519Професионална преддипломна практика
57-520Обществени сгради и комплекси - II част
57-521Градоустройство - I част
57-522Архитектурна и урбанистична социология
57-523Реконструкция на сгради
57-524Градоустройство - II част
57-525Териториално устройство
57-526Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране
57-527Строителна документация
57-701Устойчиво развитие
57-702Модели на устойчиво проектиране на сгради
57-703Жизнен цикъл на суровини, материали и продукти
57-704Нови производствени технологии
57-705Енергийна ефективност на сгради
71-701Съдебна медицина
76-101Физическа култура и спорт
76-102Физическа активност
76-103Спорт
76-104Спорт
76-105Физическа активност
76-106Физическа активност
76-107Спорт
76-713Спорт - Специална тактика за лична защита
82-101Великите шедьоври
82-102Моден дизайн - I част
82-103Рисуване и перспектива
82-104Технология на облеклото
82-105Цветознание и комбинаторика
82-106История на модата
82-107Конструиране на облекло
82-108Живопис и визуални изкуства
82-109Дизайн на опаковка
82-110Рекламна пластика
82-111Рисуване и моделиране
82-112Графичен дизайн - история и концепции
82-113Компютърна графика за дизайнери
82-114Дигитални инструменти
82-115Рисуване I част
82-116Живопис I част
82-117Дигитални инструменти - растерен редактор
82-118Графичен дизайн I част
82-119История на дизайна
82-201Живопис
82-202Текстилно материалознание
82-203Компютърно проектиране (Corel Draw, Photoshop)
82-204Дизайн на аксесоари
82-205Фотография
82-206Прогнозиране
82-207Дизайн мениджмънт
82-208Реклама в модната индустрия
82-209Издателски техники
82-210Видео обработка и монтаж
82-211Модна визия
82-301История на изкуството
82-302Моден дизайн - II част
82-303Ателие изработване на облекло - I част
82-304Моделиране на облекло - I част
82-305Моден дизайн и стайлинг - I част
82-306Ателие изработване на облекло - II част
82-307Моделиране на облекло - II част
82-308Моден дизайн и стайлинг - II част
82-309История на графичния дизайн
82-310Шрифт и типография - I част
82-311Оформление на страница
82-312Илюстрация - I част
82-313Шрифт и типография - II част
82-314Лого и акциденция
82-315Плакат и билборд
82-316WEB дизайн I (Техники на програмиране)
82-317Шрифтово изкуство 2D
82-318Илюстрация - II част
82-319Дизайн на електронни издания
82-320WEB дизайн - II част
82-321Реклама
82-322Калиграфия
82-323Графичен дизайн I част
82-324Дигитални инструменти за графичен дизайн
82-325Графичен дизайн II част
82-326Корпоративен дизайн I част
82-327Дигитални инструменти - издателски софтуер
82-328Рисуване II част
82-329Живопис II част
82-330Графичен дизайн II част
82-331Илюстрация I част
82-333Графичен дизайн и визуална комуникация I част
82-334Дизайн на книжно тяло
82-335Портфолио и презентация
82-336Графичен дизайн и визуална комуникация II част
82-337Графичен дизайн и визуална комуникация III част
82-342История на изкуството
82-401Илюстрация
82-402Мулаж
82-403Портфолио
82-404Адресно проектиране на облекло
82-405Иновации в модата и текстила
82-406Сценичен костюм
82-407Текстилен дизайн
82-408Стил и дрескод
82-409Креативен маркетинг и реклама
82-410Програмиране за дизайнери
82-411Оформление на страница
82-412Дизайн на опаковка
82-413Дизайн на електронни издания
82-414Корпоративен дизайн II част
82-4153D компютърна графика
82-416Проект- графичен дизайн
82-417Шрифт и типография - проект
82-419Композиция във визуалните изкуства
82-420Илюстрация II част
82-421Визуално-комуникационни знаци
82-423Моделиране
82-424Дигитални инструменти - 3D редактор
82-425Интермедия и дизайн
82-426Компютърно проектиране на облекло
82-429Дизайн на герои и характери
82-430Ателие I част
82-431Ателие II част
82-434Визуално-комуникационни знаци
82-701Мода и развитие
82-702Моден стайлинг
82-703Бранд имидж
82-704Обемно формообразуване
82-705Методи за конструиране
82-706Креативни техники и технологии
82-707Иновации и продуктово развитие
82-708Дизайн студио
82-709Лайфстайл и двигателна култура
82-710Творчески и културни индустрии
82-711Интерактивни и дигитални изкуства
82-712Креативен маркетинг
82-713Мениджмънт на събития
82-714Проект - Мениджмънт на събития/Визуални изкуства
82-715Комуникации и медии
82-716Дизайн на събития
82-801Стайлинг
82-802Стайлинг - проект
82-803Устойчива мода
82-804Устойчива мода- проект
82-805Моделиране на облекло
82-806Моделиране на облекло- проект
82-807Кръгова икономика и мода
82-809Изкуство и реклама
82-810Мода и медии
82-811Личен стил и дрескод
82-812Планиране и технология на събития
82-813Мода, стил и дрескод
82-814Креативни и устойчиви практики - визуални изкуства
82-815Аудио и видео дизайн
82-816Експозиционно оформление
83-101Хореографска композиция и режисура - I част
83-102Български танцов фолклор теория и практика - I част
83-103Хореографска композиция и режисура - II част
83-104Български танцов фолклор теория и практика - II част
83-105Теория на музиката и солфеж
83-106Български екзерсис
83-107Обработка на танцов фолклор
83-108Съврененни танцови техники - I част
83-109Съвременни танцови техники - II част
83-110Основи на класическия танц екзерсис
83-111Класически танци
83-112Български екзерсис I част
83-113Основи на класическия танц - екзерсис - I част
83-114Български екзерсиз II част
83-115Импровизация
83-116Хореографска композиция и режисура I част
83-117Хореографска композиция и режисура II част
83-118Хореографска композиция и режисура - практика БНТ I част
83-119Хореографска композиция и режисура - практика СТТ I част
83-120Хореографска композиция и режисура - практика БНТ II част
83-121Хореографска композиция и режисура - практика СТТ II част
83-122Основи на класическия танц - екзерсис - II част
83-123Джаз танц
83-201Актьорско майсторство
83-202Двигателна култура
83-203Българска народна музика
83-204История на театъра
83-205Характерни танци
83-206Исторически танци
83-207Степ
83-301Хореографска композиция и режисура - III част
83-302Методика на обучението по танцово изкуство
83-303Хореографска композиция и режисура - IV част
83-304Изграждане на хореографски репертоар
83-305Анализ на танцовите форми
83-306Хореографска композиция и режисура III част
83-307Хореографска композиция и режисура IV част
83-308Методика на танцовото изкуство
83-309Хореографска композиция и режисура - практика БНТ III част
83-310Хореографска композиция и режисура - практика СТТ III част
83-311Хореографска композиция и режисура - практика БНТ IV част
83-312Хореографска композиция и режисура - практика СТТ IV част
83-313Методика на обучението по танц - практика БНТ
83-314Методика на обучението по танц - практика СТТ
83-401История на танца
83-402Българска композиторска школа
83-403История и образци на българската народна хореография
83-404История на българския балет
83-405Музикална драматургия
83-406Пантомима
83-407Етнография
83-408Културни политики
83-409Фолклорни експедиции
83-410
83-411Съвременен танцов театър
83-412Контактна импровизация
83-413Сценично оформление
83-414Танцова импровизация
83-415Модерни танцови техники
83-416Танцова практика
83-417Дидактиктическа анимация в обучението по танц
83-418Танцова практика - БНТ
83-419Танцова практика - СТТ
83-420Педагогика на творчеството
83-701Хореографска режисура - I ч.
83-702Хореографска режисура - II ч.
83-703Светлинни ефекти в сценичните изкуства
83-704Образци на съвременния танцов театър
83-705Артмениджмънт
83-706Сценични изкуства I част
83-707Сценични изкуства II част
83-708Творчески форуми в сценичните изкуства
83-709Продуцентство в сценичните изкуства
83-710Изкуства и авторски права
83-711Физическа активност
83-801Компютърни музикални и видео програми
83-802Реклама в изкуствата
83-803Маркетинг в изкуствата
83-804Семиотика на изкуството
91-101Правото на сигурност
91-102Анализ и контрол на риска
91-103История и теория на обществената сигурност
91-104Спорт-лична защита
91-105История и теория на обществената сигурност
91-106Физическа самозащита и физическа защита на лица и обекти 1 част
91-107Физическа самозащита и физическа защита на лица и обекти 2 част
91-108Физическа самозащита и физическа защита на лица и обекти 3 част
91-109Физическа самозащита и физическа защита на лица и обекти 4 част
91-110Управление на силите и средствата при кризи
91-111История на полицията
91-112Управление на полицията
91-113Теория на оперативно-издирвателната дейност
91-114Полицейско право
91-115Контрол на пътната безопасност
91-201Теория на управлението
91-202Защита на културното наследство
91-203Въведение в професията
91-204Информационна сигурност
91-205Полицейско право ІІ
91-208Екологична сигурност
91-209Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
91-301Екологична сигурност
91-302Противодействие на тероризма
91-303Основи на информационно-аналитичната дейност
91-304Теория на разузнаването и контраразузнаването
91-305Управление на знанието в сферата на сигурността
91-306Теория на оперативно издирвателната дейност
91-307Оперативно издирвателната дейност на криминалната престъпност
91-308Киберсигурност
91-309Противодействие на тероризма
91-310Специални разузнавателни средства
91-311Въведение в криминалистиката
91-312Криминалистическа техника и тактика
91-313Методика на разследване на престъпленията
91-314Теория на разузнаването и контраразузнаването
91-401Управление на службите за сигурност
91-402Управление на силите и средствата при кризи
91-403Защита на критичната инфраструктура
91-404Разузнавателна защита на конституционния ред
91-405Противодействие на разузнавателно-информационната дейност
91-406Безопасност при пожари, аварии и бедствия
91-407Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
91-408Безопасност на сгради и обекти
91-409Оценка на риска
91-410Кризи от неконвенционален характер
91-411Управление на корпоративната сигурност
91-412Защита на личните данни
91-413Правен режим на частната охранителна дейност
91-414Дигитални технологии в криминалистиката
91-415Управление на полицията
91-416Въведение в криминалистиката
91-417Охрана на обществения ред
91-418Криминалистическа техника и тактика
91-419Граничен контрол
91-420История на полицията
91-421Организация и управление на евакуацията
91-422Противодействие на киберпрестъпността
91-424Специални разузнавателни средства
91-425Методика на разследване на престъпленията
91-426Туризъм, алпинизъм, ориентиране, планинско спасяване и оцеляване в екстремални ситуации
91-427Стаж в обекти от критичната инфраструктура на Република България
91-428Стаж в държавни и частни структури по сигурност
91-429Оценка на риска
91-430Кризи от неконвенционален характер
91-431Организация и управление на евакуацията
91-432Безопасност при пожари, аварии и бедствия
91-433Управление на корпоративната сигурност
91-434Правен режим на частната охранителна дейност
91-435Защита на културното наследство
91-436Стаж по специалността
91-437Защита на критичната инфраструктура
91-438Професионална етика
91-439Оперативно-издирвателна дейност на икономическата престъпност
91-440Оперативно-издирвателна дейност на криминалната престъпност
91-441Противодействие на организираната престъпност
91-442Охрана и опазване на обществения ред
91-443Граничен контрол
91-444Противодействие на корупцията
91-445Полицейска етика и деонтология
91-446Защита на личните данни
91-447Защита на класифицираната информация
91-448Стаж по специалността
91-449Противодействие на разузнавателно-информационната дейност
91-709Митническо и финансово разузнаване
91-710Профилиране на неизвестни извършители на престъпления
91-712Участие на вещото лице в съдебно заседание (практикум)
91-713Специални разузнавателни средства в системата за сигурност
91-714Обща теория на съдебните експертизи
91-731Извличане на информация за причини за ПТП и компютърна диагностика
91-732Пътна безопасност и оглед на произшествия с транспортни средства
91-733Автотехническа експертиза
91-734Компютърни, електронни системи за управление на транспортните средства
91-735Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
91-736Системи за сигурност и контрол и устройство на МПС
91-737Методология на съдебна експертиза за идентификация на транспортни средства
91-740Природни и предизвикани от човека бедствия
91-741Аерокосмически, наземни и морско базирани системи за мониторинг
91-742Дигитални системи за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване
91-743Издирване и спасяване в градски условия
91-744Видове осигурявания при природни и предизвикани от човека бедствия
91-745Съвременни географски информационни системи и приложението им в превенцията, анализа и контрола на риска
91-746Информационно-аналитична дейност при бедствия, аварии и катастрофи
91-747Анализ и контрол на риска
91-748Защита на критичната инфраструктура
91-749Теоретични и правни основи на националната сигурност
91-750Информационна сигурност
91-751Управление на силите и средствата при кризи
91-752Защита на класифицираната информация и личните данни
91-753Риск мениджмънт на бедствените и аварийните ситуации
91-754Техника на безопасност при пожари, аварии и бедствия
91-755Пожароустойчивост на строителните конструкции
91-756Методика на дактилоскопната експертиза
91-757Методика на трасологическата експертиза
91-758Методика на почерковата и автороведческата експертиза
91-759Методика на балистичната експертиза
91-760Методика за техническо изследване на документи
91-761Методика на ситуационната експертиза
91-762Методика на одорологическата експертиза
91-763Методика на финансово-икономическата експертиза
91-764Методика на съдебно-счетоводната експертиза
91-765Методика на оценителната експертиза
91-766Методика на експертиза по инвестиционни оценки
91-767Финансов контрол
91-768Икономически и финансов анализ
91-769Клинична психология
91-770Методика на психологическата експертиза
91-711Съдебна медицина
91-771Методика на психиатричната експертиза
91-772Психологични тестове при експертни оценки
91-773Съдебна психология и съдебна психиатрия
91-774Девиантно поведение и правна закрила на малолетни и непълнолетни лица
91-775Физико-химически основи на развитието и гасенето на пожарите
91-776Термодинамика и топлопренасяне при пожар
91-777Пожарна безопасност в строителството
91-778Строителни конструкции и поведението им при пожар и взрив
91-779Пожаро и експлозивозащита на електрическите инсталации и уредби
91-780Разследване на пожари
91-781Пожарна и аварийна безопасност на технологичните процеси
91-782Методика на пожаротехническата и взривотехническата експертиза
91-783Строителни материали и поведението им при пожар
91-784Взривни процеси
91-785Информационна сигурност и защита на информацията
91-786Сигурност на системите за електронен бизнес
91-787Методика на експертиза за неправомерен достъп в корпоративни информационни системи
91-788Методика на експертиза на дигитални медии
91-789Методика на експертиза на операционните системи
91-790Методика на експертиза за неправомерен достъп до персонални компютри
91-791Методика на експертиза при мобилни комуникации
91-802Интегрирано гранично управление
91-803История на криминалистиката и съдебната експертиза
91-804Теоретични и правни основи на националната сигурност
91-805Методология на научните изследвания
91-806Експертна етика
91-807Технологии за събиране и изследване на доказателства в системата за сигурност
91-809История на криминалистиката и съдебната експертиза
91-838Икономическа ценка на при ПТП
91-850Рискова парадигма на сигурността
91-851Дигитално разпознаване и идентифициране на лица и обекти
91-852Тактика на аварийно-спасителната дейност при кризи от неконвенционален характер
91-853Методика за подготовка на магистърска теза
91-854Портретна експертиза
91-855Данъчно облагане и данъчен контрол
91-856Експертна психологическа оценка за родителска годност
91-857Противопожарна автоматика
91-858Методика на експертиза на мрежовата сигурност