Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Учебен План за: випуск 2020-2022, випуск 2023

Квалификационна Характеристика:  випуск 2020-2022, випуск 2023