Финанси и счетоводство

Учебен План за: випуск 2020-2022випуск 2023

Квалификационна Характеристика:  випуск 2020-2022випуск 2023