Международен бизнес

Учебен План за: випуск 2023

Квалификационна Характеристика:  випуск 2023