Пожарна и аварийна безопасност

Учебен План за: випуск 2020, випуск 2021-2022, випуск 2023

Квалификационна Характеристика:  випуск 2020, випуск 2021-2022, випуск 2023