Магистър след висше образоване

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Професионално направление "Администрация и управление"

Европейска администрация и управление на проекти (З) BG/RU

Управление на международни бизнес проекти (Р, З) BG/ENG

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Р, З)

BG

Управление на културния туризъм (Р, З) BG

Инфраструктура на администрацията (Д) BG

Мениджмънт и международен маркетинг (Д) BG

Мениджмънт на спорта (З) BG

Професионално направление
"Икономика"

Кръгова икономика (З) BG

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (Р, З, Д)

BG

Предприемачество (З) BG

Международни финанси (Д) EN

Счетоводство и финансови отчети (З) BG

Финансов одит (З) BG

Данъчен и митнически контрол (З) BG

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Наука за данните (Data Science) (Д) ENG

Софтуерно инженерство и мениджмънт (Д) ENG

Киберсигурност (З) BG

Дигитален маркетинг и уеб дизайн (З, Д) BG/ENG

Юридически факултет

Професионално направление "Национална сигурност"

Митническо разузнаване и разследване (З) BG

Съдебни криминалистически експертизи (З) BG

Съдебни икономически експертизи (З) BG

Съдебни компютърно-технически експертизи (З) BG

Съдебни пожаро-технически експертизи (З) BG

Съдебни психологически експертизи (З) BG

Съдебни строително-технически експертизи (З) BG

Интелигентни системи за сигурност (З) BG

Наука, образование и сигурност (З) BG

Международно право и сигурност (З) BG/ENG/RU

Професионално направление "Психология"

Психология и психопатология на развитието (Р) BG

Приложна психология (Р) BG

Психологично консултиране (Р) BG

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителни конструкции (З) BG

Водоснабдяване и канализация (З) BG

Строителен инженеринг (З) BG

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения (З) BG

Професионално направление "Изобразително изкуство"

Дизайнерски практики в модната индустрия (З) BG

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство (З) BG