Наука за данните (Data Science)

Учебен План за: випуск 2020

Квалификационна Характеристика: випуск 2020