Позитивна психология

Учебен План: 2 семестъра, 4 семестъра

Квалификационна Характеристика: 2 семестъра, 4 семестъра