Реклами и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

Учебен План за: випуск 2023

Квалификационна Характеристика: випуск 2023