Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

Учебен План за: випуск 2020-2023

Квалификационна Характеристика: випуск 2020-2023