Счетоводство и финансови отчети

Учебен План за: випуск 2023

Квалификационна Характеристика: випуск 2023