Общоуниверситетски блок

Дисциплини Семестър Кредити Титуляр
Българската народност и държавност (История на българската държава и право - 1 част) Зимен 6,0 професор д.н. Иван Билярски
Великите шедьоври Летен 6,0 доцент д-р. Капка Манасиева
Въведение в психологията Зимен 6,0 професор д.н. Галя Герчева
Глобални проблеми и решения Зимен 6,0 доцент д-р. Елеонора Танкова
Дигитални трансформации Зимен 6,0 доцент д-р. Галина Момчева
Езикът на академичната комуникация Зимен 6,0 професор д-р. Галина Шамонина
Екзистенциална психология Летен 6,0 професор д-р. Людмил Георгиев
Изкуството на строителството Летен 6,0 професор д.н. Красимир Ениманев
Лични финанси Летен 6,0 професор д-р. Даниела Бобева
Перспективни изображения Зимен 6,0 доцент д-р. Наташа Бакларова
Правото на сигурност Летен 6,0 професор д-р. Петър Христов
Теория на доказването Летен 6,0 професор д.н. Йонко Кунчев
Човек и архитектурна среда Летен 6,0 доцент д-р. Пламен Петров
Човешкото действие Зимен 6,0 професор д.н. Димитър Канев
Чужд език Летен 6,0